Vasi Atanması Dilekçesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Vasi Atanması Dilekçesi

Son güncelleme Son güncelleme 05.01.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı1 ila 2 sayfa
4,4 - 60 oy
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 05.01.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 ila 2 sayfa

Puan: 4,4 - 60 oy

Örneği doldur

Vasi atanması, ergin kişilerin kanunda sayılan hallerde menfaatlerinin korunması adına işlem ehliyetlerinin sınırlandırılması ve vesayet makamına bırakılmasını sağlayan bir kurumdur.

Vesayet altına alınmayı gerektiren temelde iki durum bulunmaktadır. Bunlardan ilki yaş küçüklüğüdür ve kural olarak her küçük vesayet altındadır. Vesayet altına alınmayı gerektiren diğer durum ergin kişinin kanunda belirtilen hallerde kısıtlanarak kendisine vasi tayin edilmesi durumudur.

Akıl hastalığı ve akıl zayıflığı, savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim, özgürlüğü bağlayıcı ceza gibi hallerin varlığında veya istek üzerine ergin kişinin kısıtlanması talep edilebilir.

  • Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı

Kişinin kendi bakımı, işlerinin idaresi gibi durumlarda yardıma ihtiyaç duyması veya başkalarının güveliğini tehlikeye sokuyor olması hallerinde her ergin vesayet altına alınır. Kişide bulunan akıl hastalığı veya akıl zayıflığının işlerini görememe veya korunması ve bakımı için sürekli yardıma ihtiyaç duyma veya başkalarının güvenliğini tehlikeye sokma boyutuna ulaşması vesayet altına alınma için gereklidir.

  • Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim

Kişinin savurganlığı, alkol veya madde bağımlılığı, kötü yaşam tarzı veya mal varlığını kötü yönetmesi nedeni ile kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açıyor ise ve bu nedenler ile bakıma ve korumaya muhtaç bir durumda ise vesayet altına alınır. Bu durumda kişinin sadece çok harcama yapıyor olması vesayet altına alınması için yeterli değildir. Bu harcamaların savurganlığın ve mal varlığının kötü yönetiminin sonucu olması gerekmektedir. Bu durumların varlığı halinde kişinin vesayet altına alınması söz konusu olur.

  • Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza

Bir yıl veya daha fazla özgürlüğü bağlayan her mahkumun kısıtlandığı kanun hükmü ile belirtilmiştir. Cezanın infazına başlanması ile bu durum cezanın infazı ile görevli makam tarafından, vesayet makamına bildirilerek mahkuma vasi atanması sağlanır. Vasi olarak atanmak isteyen kişinin, yetkili sulh hukuk mahkemesine vasi olarak atanmak istediğini belirten bu dilekçeyi vermesi ile birlikte tarafa vasi tayini kolaylaştırılmış olur.

  • İstek Üzerine

İlgili kanunda kişinin kendi isteği ile vesayet altına alınması mümkün kılınmıştır. Yaşlılık, engelli olma, deneyimsizlik veya ağır bir hastalık gibi nedenlerin varlığı halinde kişi kendi işlerini idare edemiyor ve bakım için birinin yardımına ihtiyaç duyuyor ise kendisine vasi atanmasını yetkili sulh hukuk mahkemesinden talep edebilir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Vasi olarak atanmak isteyen kişi tarafından yazılan bu dilekçe, yetkili sulh hukuk mahkemelerine hitaben yazılarak başvuruda bulunulmalıdır. Yetkili mahkeme, kendisine vasi tayin edilecek kişinin yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesidir.

Vasi olarak atanmak isteyen kişinin ve vasi olarak tayin edilmek isteyen kişinin kimlik fotokopileri bu belge ile birlikte sunulur. Kendisine vasi tayin edilmesi talep edilen kişinin içinde bulunduğu zorluklar ve kendi ihtiyaçlarını, fiili ve hukuk gereksinimlerini karşılamak için başkasının desteğine ihtiyaç duyuyor olması detaylı bir şekilde belirtilmelidir.

Belge doldurulduktan sonra çıktısı alınarak imzalanmalıdır. Kimlik belgelerinin fotokopileri, varsa kendisine vasi tayin edilmesi talep edilen kısıtlı adayının hastane raporları ile birlikte kısıtlı adayının yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesine teslim etmelidir.


Yasal Dayanak

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 404 ve devamında vesayete ilişkin hükümler düzenlenmiştir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur