Lise Not İtirazı Dilekçesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Lise Not İtirazı Dilekçesi

Son güncelleme Son güncelleme 26.03.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı1 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 26.03.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Örneği doldur

Lise Not İtirazı Dilekçesi, lise kurumlarında öğrencileri ölçmek ve değerlendirmek için yapılan sınavların sonuçlarına itiraz etmek için, notuna itiraz edecek öğrenci tarafından, ilgili birime verilen bir dilekçedir.

Lise Not İtirazı Dilekçesi, öğrencilerin lise döneminde aldıkları notlara karşı itiraz etmek amacıyla yazdıkları resmi bir mektuptur. Bu mektuplar, öğrencilerin değerlendirme sürecinde yanlışlık olduğunu düşündükleri durumlarda kullanılır. Öğrenciler, not hesaplamasının yanlış yapıldığını, ölçütlerin açık olmadığını veya adil bir değerlendirme yapılmadığına inandıklarında itirazda bulunabilirler. İtiraz dilekçesi genellikle öğrencinin notuyla birlikte itiraz nedenlerini detaylı bir şekilde açıklayan bir açıklama içerir. Bu dilekçe genellikle lise müdürlüğüne sunulur ve incelenmesi ve değerlendirilmesi talep edilir.

Sınav kağıdının içerik olarak tekrar incelenmesini isteyen öğrenci idari yargıda dava açabilir. Ancak uygulamada dava yolundan önce, idari başvuru yolu kullanılmaktadır. Buna göre, öncelikle öğrenci okul idaresini muhatap gösterip nota itiraz dilekçesi düzenleyerek notunun tekrar incelenmesini talep eder.

Bu belge, lise öğrencilerinin nota itiraz etmelerini düzenlemektedir. İlköğretim, ortaöğretim ve meslek yüksek okulu öğrencileri bu belge yerine İlköğretim ve Ortaöğretim Nota İtiraz Dilekçesi'ni, üniversite öğrencileri ise bu belge yerine Üniversite Not İtirazı Dilekçesi'ni kullanmalıdır.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belgede,

  • Öğrencinin adı ve soyadı, öğrenci numarası, iletişim bilgileri,
  • Lise adı, bulunduğu şehir ve ilçe adı,
  • İtiraz edilecek sınavın hangi dersin sınavı olduğu,
  • Sınavın yapıldığı tarih,
  • Sınava itiraz gerekçesi

gibi sorular yer almaktadır.

Form doldurulduktan sonra çıktısı alınmalıdır ve form söz konusu lise öğrencisi 18 yaşından küçükse, öğrenci adına belge imzalamaya yetkili velisi tarafından imzalanarak ilgili kuruma teslim etmelidir.

Başvuru yapılan kurum, itiraz başvurusundan itibaren 30 gün içinde başvuruya cevap verir. İdare tarafından 30 gün içerisinde cevap verilmemesi talebin reddedildiği anlamına gelmektedir. İdarenin reddi üzerine dava açılabilir.


Yasal Dayanak

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu madde 11 uyarınca idari dava açılmadan önce idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yok ise işlemi yapmış makamdan idari dava açma süresi içerisinde istenebileceği düzenlenmiştir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur