İlköğretim ve Ortaöğretim Nota İtiraz Dilekçesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

İlköğretim ve Ortaöğretim Nota İtiraz Dilekçesi

Son güncelleme Son güncelleme 08.04.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı1 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 08.04.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Örneği doldur

Bu dilekçe, notları açıklanan öğrencilerin açıklanmış olan notunun hatalı olduğunu düşünerek sınav kağıdının maddi hata yönünden tekrar incelenmesini talep etmek amacı ile kullanılmaktadır.

Maddi hata yönünden nota itiraz dilekçesi, sınav kağıdının içerik bakımından incelenmesi amacı ile değil açıklanan sınav kağıdındaki notların toplanması, hesaplanması gibi aşamalarda maddi anlamda bir hata yapılmış ise bunun düzeltilmesini talep amacı ile kullanılmaktır.

Bu dilekçe yalnızca ilköğretim, ortaöğretim, meslek yüksek okulu için kullanılmaktadır. Lise ve üniversite öğrencilerinin bu belge yerine Üniversite ve Lise Nota İtiraz Dilekçesi'ni kullanmaları gerekmektedir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Sınav kağıdının içerik olarak tekrar incelenmesini isteyen öğrenci idari yargıda genel dava açma süresi olan 60 gün içinde dava açabilir. Ancak uygulamada dava yolundan önce, idari başvuru yolu kullanılmaktadır. Buna göre, öncelikle öğrenci okul idaresini muhatap gösterip nota itiraz dilekçesi düzenleyerek notunun maddi hata yönünden tekrar incelenmesini talep eder. Bu başvuru notların bildiriminden itibaren işlemeye başlamış olan 60 günlük iptal davası açma süresini durdurur.

Nota itiraz dilekçesi süresi her okulun yönetmeliğinde özel olarak olarak belirlenir. Ancak her halde idari dava açma süresi olan 60 günlük sürenin geçirilmemiş olması gerekmektedir. Uygulamada 3, 5 ve 7 günlük süreler bulunmaktadır. Ancak bu süre okulların yönetmeliklerinde özel olarak belirlendiği için farklılık arz edebilmektedir. Bu nedenle notun açıklandığı okulun maddi hataya ilişkin yönetmelik maddesi incelenip süre tespiti ilgili yönetmelik uyarınca yapılmalıdır. Okulların ilgili mevzuatlarına okulun internet sitesinden veya okul idaresinden ulaşılması mümkündür. Okul idaresi, itiraz başvurusundan itibaren 60 gün içinde başvuruya cevap verir. İdare tarafından 60 gün içerisinde cevap verilmemesi zımni ret anlamına gelmektedir. İdarenin cevabı veya zımni ret üzerine duran dava açma süresi tekrar işlemeye başlar.Formda yer alan sorulara cevap verilmelidir.

Form doldurulduktan sonra çıktısı alınmalıdır ve form imzalanarak ilgili okul idaresine dilekçe süresi içinde teslim etmelidir.


Yasal Dayanak

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu madde 11 uyarınca idari dava açılmadan önce idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yok ise işlemi yapmış makamdan idari dava açma süresi içerisinde istenebileceği düzenlenmiştir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur