Araç Satış Vaadi Sözleşmesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Araç Satış Vaadi Sözleşmesi

Son güncelleme Son güncelleme 09.04.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı1 ila 2 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 09.04.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 ila 2 sayfa

Örneği doldur

Araç satış vaadi sözleşmesi nedir?

Araç Satış Vaadi Sözleşmesi, konusu bir motorlu otomobil olan ve gelecekte gerçekleştirilmesi hedeflenen bu otomobilin devir işlemine yönelik önsözleşmedir.

Önsözleşme, bir sözleşmenin ileride kurulmasına ilişkin yapılan sözleşmedir.

Özellikle, alıcının henüz aracı satın almak için gerekli finansal kaynağı bulamadığı veya satıcının henüz aracı satmak istemediği durumlarda bu araç satış vaadi sözleşmesi yapılarak gelecekte bu aracın satılacağı hüküm altına alınabilir. Örneğin, satıcı 6 ay sonra yurtdışına kalıcı olarak taşınıyorsa ve 6 ay boyunca aracına ihtiyacı varsa; 6 ay sonra bir satış sözleşmesi yapmak üzere alıcı ve satıcı bugün bir araç satış vaadi sözleşmesi yapabilirler.


Araç satış vaadi sözleşmesi ile araç satış sözleşmesi arasındaki fark nedir?

Bu Araç Satış Vaadi Sözleşmesi, noterin düzenleyeceği Araç Satış Sözleşmesinden farklıdır. Bu araç satış vaadi sözleşmesi ile, gelecekte Araç Satış Sözleşmesi yapılması için bir söz verilmiş olur. Bu araç satış vaadi sözleşmesinin yapılması ile araç satışı tamamlanmış olmaz, araç hala satıcıya aittir ve alıcı henüz araç satış bedelini ödememiştir.

Araç Satış Vaadi Sözleşmesi, noterin düzenleyeceği Araç Satış Sözleşmesinin yapılmasını taahhüt eden ve Araç Satış Sözleşmesi yapılmadığı takdirde sözleşmede belirtilen para cezasının ödenmesine sebebiyet veren bir önsözleşmedir. Bu Araç Satış Vaadi Sözleşmesi yerine getirilmezse, yani Araç Satış Sözleşmesi yapılmazsa, Araç Satış Sözleşmesini yapmak istemeyen kişinin diğerine para cezası ödenmesi gerekecektir.


Araç satış vaadi sözleşmesinde hangi unsurlar bulunmalıdır?

Araç satış vaadi sözleşmesinde şu unsurlar bulunmalıdır:

Satıcı: Satıcının adı-soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresi belirtilmelidir.

Alıcı: Alıcının adı-soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresi belirtilmelidir.

Araç: Aracın markası, modeli, rengi, cinsi, tescil tarihi ve plakası gibi ayrıntılara yer verilmelidir.

Araç satış fiyatı: Aracın gelecekte satılacağı fiyat, ödeme şekli (banka havalesi, elden gibi) ve yöntemi belirtilmelidir.

Araç satış tarihi: Aracın gelecekte hangi tarihte satılacağı belirlenmelidir.

Araç satış sözleşmesi yapılmazsa uygulanacak para cezası: Bu Araç Satış Vaadi Sözleşmesi yerine getirilmezse, yani belirlenen tarihte Araç Satış Sözleşmesi yapılmazsa, Araç Satış Sözleşmesini yapmak istemeyen kişinin (bu kişi satıcı veya alıcı olabilir) diğerine para cezası ödenmesi gerekecektir. Bu para cezasının belirtilmesi gerekir.


Araç satış vaadi sözleşmesini kimler imzalayabilir?

Alıcı ve satıcı için özel şartlar öngörülmemiştir. Bununla beraber, alıcı ve/veya satıcı gerçekleştirdiği eylemlerin anlamını ve sonuçlarını kavrıyorsa, yani küçük bir çocuk değilse veya akıl hastalığı yoksa bununla beraber 18 yaşından küçükse veya hukuken bir mahkeme kararı ile kısıtlanmış ise, ancak velisinin veya vasisinin rızası bulunmak şartıyla bu araç satış vaadi sözleşmesini imzalayabilir. Örneğin 15 yaşında bir lise öğrencisi, eylemlerinin ve sözlerinin sonuçlarını anlama olgunluğuna sahiptir. Öte yandan bu araç satış vaadi sözleşmesini yapmak için velisinin (annesinin/ babasının) iznini alması gerekir.


Araç satış vaadi sözleşmesi hazırlandıktan sonra ne yapılmalıdır?

Gerekli bilgiler girilerek alıcı ve satıcı tarafından doldurulan belge, dikkatlice okunarak kontrol edilmelidir. Daha sonra belge yazdırılır ve alıcı ile satıcı birlikte notere gider. Bu araç satış vaadi sözleşmesinin geçerli olabilmesi için noterde onaylanması gerekmektedir.

Bu araç satış vaadi sözleşmesi yapıldıktan sonra, alıcı ve satıcı tarafından daha sonraki bir tarihte noter huzurunda araç satış sözleşmesi yapılıp, araç alıcı tarafından satın alınabilir.


Araç satış vaadi sözleşmesi imzalandıktan sonra hangi masraflar ödenmelidir?

Öncelikle sözleşmeye ilişkin noter harç ve masrafının ödenmesi gerekecektir. Noter harcı 2024 yılı için 1.489,36 Türk Lirası'dır.

Daha sonra sözleşmeye ilişkin damga vergisinin, vergi dairesi, bankalar veya internet vergi dairesi üzerinden ödenmesi gerekir.


Araç satış vaadi sözleşmesinin noterde onaylatılması zorunlu mudur?

Evet, araç satış vaadi sözleşmesinin geçerli olabilmesi için noterde onaylanması zorunludur. Aksi halde sözleşme geçersiz olur. Böylece tarafların imzaları ve iradeleri bir noter önünde onaylanmış olur. Bu durum gelecekte araç satış vaadinin yapılış şeklinde ve tarafların iradelerine ilişkin uyuşmazlıkların önlenmesinde yardımcıdır.

Noterde onaylatılması için, araç satış vaadi sözleşmesini yapacak olan alıcı ve satıcı doldurdukları araç satış vaadi sözleşmesini notere götürüp, onaylatılmasını talep etmelidir. Ayrıca noter harç ve ücretinin ödenmesi gerekecektir.


Araç satış vaadi sözleşmesinin yasal dayanağı nedir?

İlgili düzenlemeler Türk Borçlar Kanunu ve Karayolları Trafik Kanununda yer almaktadır.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca araçların ikinci el satışlarının noterliklerde yapılması zorunludur. Türk Borçlar Kanunu'nun 209 ve devamı maddelerinde taşınır satışı ile düzenlemeye yer verilmiş, 210'nucu maddesi uyarınca satıcının borcunun zilyetliğin alıcıya devri, 232'nci maddesi gereğince de alıcının borçlarının satış bedelini ödemek ve kendisine sunulan satılanı devralmak olarak belirlenmiş, Türk Borçlar Kanununun 29'uncu madde de ise, bir sözleşmenin ileride kurulmasına ilişkin sözleşmelerin geçerli olduğu; bu durumda ise kanunlarda öngörülen istisnalar dışında, ön sözleşmenin geçerliliğinin, ileride kurulacak sözleşmenin şekline bağlı olduğu bildirilmiştir.

Bu anlamda araç satış vaadi sözleşmesi yapılması; ikinci el araçların satış sözleşmelerinin yapılması şekline tabi olup, noterde yapılması zorunludur.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur