Ev İşleri İçin Hizmet Sözleşmesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Ev İşleri İçin Hizmet Sözleşmesi

Son güncelleme Son güncelleme 31.01.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı7 ila 10 sayfa
4,5 - 1 oy
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 31.01.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 7 ila 10 sayfa

Puan: 4,5 - 1 oy

Örneği doldur

İşbu Ev İşleri İçin Hizmet Sözleşmesi, hizmet bedeli karşılığı ev işi hizmeti vermek isteyen yardımcı kişi ile, bu kişiden konutuna ilişkin ev işlerinin görülmesi amacıyla yardımcı kişiden bu hizmeti almak isteyen bir kişi arasında hak ve yükümlülükleri düzenlemeye yardımcı olur. Bu sözleşmenin yazılı olarak akdedilmesi taraflar arasında gelecekte herhangi bir uyuşmazlık çıkmasını önlemeye yardımcı olması açısından elzemdir. Bu sözleşme bir çeşit hizmet sözleşmesidir.

Bebek bakıcılığı, çocuk bakıcılığı, yaşlı/ hasta veya engelli bireylere yönelik hizmet verilmesi işleri İş Kanunu kapsamında olduğundan ve bu kişiler işçi olduğundan, bu formda yer alan hükümler uygulanamaz. Bunlar bakımından akdedilecek sözleşme olarak Bakıcı ve Yardımcı Hizmetli İş Sözleşmesi kullanılmalıdır.

Yardımcı kişinin herhangi bir sertifika, lisans, belge veya başkaca ruhsat sahibi olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ev hizmetlerinde çalışanlara yıllık izin hakkı olarak, en az bir yıl çalışmış olanlara yılda en az iki hafta ve on sekiz yaşından küçükler ile elli yaşından büyüklere de en az üç hafta ücretli yıllık izin verilmesi zorunludur. Ayrıca ev hizmetlerinde çalışan kişiye işvereni her hafta, kural olarak pazar günü veya durum ve koşullar buna izin vermezse, bir tam çalışma günü tatil vermekle yükümlüdür.

Fesih bakımından ise, Türk hukukuna göre hizmet alanların, ev işlerinde çalışanlara fesih bildirim süresine uyularak bildirimde bulunulması gerekir. Aksi takdirde fesih bildirim süreleri kadar tazminat ödemek zorundadırlar. Fesih bildirim süreleri, bildirimin diğer tarafa ulaşmasından başlayarak,

  • Hizmet süresi bir yıla kadar sürmüş olan işçi için iki hafta,
  • Hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar sürmüş işçi için dört hafta ve
  • Hizmet süresi beş yıldan fazla sürmüş işçi için altı haftadır.

Bununla birlikte fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda hizmet alan, fesih bildirim süresine ait ücretin 3 (üç) katı tutarında tazminatı ev işlerinde çalışan yardımcı kişiye ödemekle yükümlüdür. Bununla beraber ev hizmetlerinde çalışanların kıdem ve ihbar tazminatı hakkı bulunmamaktadır.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belgede,

  • Yardımcı kişiye ilişkin bilgiler,
  • Hizmeti almak isteyen hizmet alan kişiye ilişkin bilgiler,
  • Hizmetin konusu olan konutun adres bilgileri,
  • Yardımcı kişinin çalışma saatleri,
  • Yardımcı kişiye ödenecek hizmet bedeli,
  • Sözleşmenin süresi

gibi bilgiler yer almaktadır. Bu belge doldurulduktan sonra iki nüsha çıktısı alınarak taraflarca imzalanır. Her bir nüsha bir tarafa verilir.

Sözleşme akdedildikten sonra damga vergisinin vergi daireleri, bankalar veya internet vergi dairesi aracılığıyla ödenmesi gerektiği unutulmamalıdır.


Yasal Dayanak

4857 sayılı İş Kanunu hangi işlerin kanun kapsamında olmadığını belirtmiştir. Buna göre ev hizmetlerinde çalışanlar İş Kanunu kapsamında işçi değildir. Ev hizmetlerinde çalışanlar 6098 sayılı Borçlar Kanununa tabi olarak çalışırlar. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla çalışması olanların sigorta bildirimleri 5510 sayılı Kanun kapsamında düzenlenmiştir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur