Taşınır Kiralama Sözleşmesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Taşınır Kiralama Sözleşmesi

Son güncelleme Son güncelleme 22.04.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı7 ila 11 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 22.04.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 7 ila 11 sayfa

Örneği doldur

Bu Taşınır Kiralama Sözleşmesi, bir veya birden fazla taşınır eşya kiralanmak istendiğinde, söz konusu taşınır eşya veya eşyaları kiraya veren ile kiralamak isteyen kiracı arasında kiralama koşulları ve kiralama bedeli gibi kriterlerin belirlenmesi amacıyla kullanılır.

Taşınır eşya ile kastedilen, konut veya işyeri gibi bir taşınmaz olmayan; örneğin kıyafet, mobilya, ev eşyası, ofis eşyası, mutfak ürünleri gibi her türlü taşınır eşyadır. Bununla beraber iş makinesi (örneğin endüstriyel veya sanayi tipi dikiş, iplik, kumaş ve ütü makineleri; dozer, kamyon, vinç gibi iş makineleri) kiralamaları için bu sözleşme yerine Makine Kiralama Sözleşmesi kullanılmalıdır.

Örneğin özel bir davete katılacak olan bir kişi, bu sözleşme ile özel dikim mağazasından 2 günlüğüne bir abiye elbise ve abiye çanta kiralayabilir; yeni ofis açacak olan bir şirket, bu ofis için gerekli eşyaları satın almak istemiyorsa, ofis eşyalarını (telekonferans sistemi, projektör, masaüstü bilgisayar, masa, sandalye gibi) bu sözleşme ile 1 yıllığına kiralayabilir; yaz sezonunda restoranın dış kısmına da masa koymak isteyen bir şirket, bu sözleşme ile 3 aylığına 5 masa ve 10 sandalye kiralayabilir.

Bu Taşınır Kiralama Sözleşmesi ile pek çok farklı taşınır eşyanın gerek kısa süreli (örneğin 1 günlüğüne) gerekse uzun süreli (örneğin 2 yıllığına) olarak kiralanması mümkündür.

Öte yandan bu sözleşme,

- İş makinesi kiralamaları,
- konut, mesken kiralamaları,
- çatılı iş yeri kiralamaları veya
- çatısız iş yeri kiralamaları

için kullanılmaz.

Bu sözleşme, kiracı ve kiralayanın haklarını korumak üzere hazırlanmıştır. Böylelikle sonraki zamanlarda ortaya çıkabilecek sorunlara karşı güvence oluşturur.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu Taşınır Kiralama Sözleşmesinde,

  • Kiralanacak taşınır eşyanın adedi ve türü, markası ve rengi,
  • Kiraya verene ve kiracıya ilişkin ad-soyad, ticari unvan, adres, TC kimlik numarası veya vergi kimlik numarası bilgileri, yetkililerinin ad-soyadı,
  • Taşınır eşyanın Kiracı'ya teslim edileceği adres,
  • Kira sürecinin başlangıç-bitiş tarihleri,
  • Kira bedeline KDV dahil olup olmadığı,
  • Kira bedelinin hangi aralıklarla ödeneceği ve kira bedeli,
  • Kira bedelinin yatırılacağı banka hesabına ilişkin bilgiler,
  • Kararlaştırılmışsa nakdi teminat bedeli (Teminat, kira sözleşmesi nedeniyle kiralayanın uğrayabileceği zararları teminat altına almak amacıyla kiracı tarafından verilen para olarak ifade edilebilir. Kiralayan, ödenmeyen kira bedellerini ve zararlarını teminattan tazmin edebilir.)

gibi bilgiler yer almaktadır.

Bu belge doldurulduktan sonra hazırlanan Taşınır Kiralama Sözleşmesinin toplam kiraya veren ve kiracı sayısı kadar çıktısı alınmalı ve imzalandıktan sonra nüshalardan her biri kiracı(lar) ve kiraya veren(ler) tarafından saklanmalıdır. Sözleşme imzalandıktan sonra damga vergisi ödenmelidir.


Yasal Dayanak

Bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu içerisinde yer almaktadır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur