Makine Kiralama Sözleşmesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Makine Kiralama Sözleşmesi

Son güncelleme Son güncelleme 15.12.2023
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı10 ila 15 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 15.12.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 10 ila 15 sayfa

Örneği doldur

Bu Makine Kiralama Sözleşmesi, bir veya birden fazla makine kiralanmak istendiğinde, söz konusu makineyi veya makineleri kiraya veren ile kiralamak isteyen kiracı arasında kiralama koşulları ve kiralama bedeli gibi kriterlerin belirlenmesi amacıyla kullanılır. Makine ile kastedilen, kiracının gerçekleştireceği faaliyet veya işler için gereken her türlü makinedir; örneğin vinç, ekskavatör, kompresör, asansör, forklift, dikim makinesi, iplik makinesi, overlok makinesi, yıkama makinesi, temizlik makinesi, endüstriyel ütü gibi her türden makine ve iş makinesi bu şekilde kira sözleşmesinin konusu olabilir.

Örneğin bir sezon koleksiyonu için kıyafet üretmesi gereken bir terzi, bu sözleşme ile ihtiyaç duyduğu dikiş, iplik, kumaş ve ütü makinelerini kiralayabilir. Bir başka örnekte, kısa süreli hafriyat kaldırma işini üstlenen bir yüklenici, bu sözleşme ile gerekli olan dozer, kamyon, vinç gibi iş makinelerini kiralayabilir.

Bu sözleşme bir veya birden çok makinenin kiralanması amacıyla kullanılır. Özellikle iş makinesi, sanayi tipi makineler ile endüstriyel makinelerin kiralanması amacıyla bu sözleşme kullanılabilir.

Öte yandan bu sözleşme,

- makine haricinde başka tür taşınır (mal, eşya) kiralamaları,
- konut, mesken kiralamaları;
- çatılı iş yeri kiralamaları veya
- çatısız iş yeri kiralamaları

için kullanılmaz.

Bu sözleşme, kiracı ve kiralayanın haklarını korumak üzere hazırlanmıştır. Böylelikle sonraki zamanlarda ortaya çıkabilecek sorunlara karşı güvence oluşturur.


Müteselsil Kefil ile Adi Kefil arasındaki fark nedir?

Bu sözleşme ile kiracının, kira bedeli gibi borçları için, kiraya veren ve kiracının anlaşması halinde, bir kefil göstermesi mümkündür. Kefil, kiracının kira bedelini veya benzer bedelleri ödememesi halinde bu bedelleri ödeyecek kişi, yani bir anlamda garantör olarak tanımlanabilir. Ancak kefil gösterilmesi zorunlu değildir. Kefil iki şekilde sorumlu olabilmektedir:

 • Adi kefalet türünde; kiraya veren öncelikle kiracıya başvurmalı ve borcu kiracıdan tahsil edemediği durumda kefilden talep etmelidir.
 • Müteselsil kefalet türünde ise kiraya veren kiracıya başvurmadan da ödenmeyen borçları kefilden isteme hakkına sahiptir.

Buna göre kiracıya kefil olacak kişinin hangi kefalet türünde kefil olacağı farklı sonuçlar doğurur.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu Makine Kiralama Sözleşmesinde,

 • Kiralanacak makine adedi ve tür, marka/ model, yıl bilgileri;
 • Kiraya verene ve kiracıya ilişkin ad-soyad, ticari unvan, adres, TC kimlik numarası veya vergi kimlik numarası bilgileri, yetkililerinin ad-soyadı;
 • Makinenin veya makinelerin hangi adreste teslim edilecekleri;
 • Makineyi kullanması için kiraya veren tarafından bir operatörün görevlendirilip görevlendirilmeyeceği,
 • Kira sürecinin başlangıç-bitiş tarihleri ve,
 • Kira bedeline KDV dahil olup olmadığı ve kira bedeli,
 • Kira bedelinin yatırılacağı banka hesabına ilişkin bilgiler,
 • Kararlaştırılmışsa nakdi teminat bedeli (Teminat, kira sözleşmesi nedeniyle kiralayanın uğrayabileceği zararları teminat altına almak amacıyla kiracı tarafından verilen para olarak ifade edilebilir. Kiralayan, ödenmeyen kira bedellerini ve zararlarını teminattan tazmin edebilir.),
 • Kararlaştırılmışsa kiracıya kefil olacak kişi (Kefil, kiracının kira bedelini veya benzer bedelleri ödememesi halinde bu bedelleri ödeyecek kişi olarak tanımlanabilir.),

gibi bilgiler yer almaktadır.

Bu sözleşme kapsamında kiracıya kefil olacak biri var ise; kefil, sorumluluğunun "üst limitini", "kefil olma tarihini" ve müteselsil kefil olaması durumunda "müteselsil kefil sıfatıyla" yükümlülük altına girdiğini bu kira sözleşmesinin altına mutlaka kendi el yazısı ile yazmalıdır. Bu ibarelerin sözleşme altında kefilin kendi el yazısı ile belirtilmemesi durumunda kefile ilişkin sözleşme hükümleri geçersiz hale gelecektir.

Bu belge doldurulduktan sonra hazırlanan makine kiralama sözleşmesinin toplam kiraya veren ve kiracı sayısı kadar çıktısı alınmalı ve imzalandıktan sonra nüshalardan her biri kiracı(lar) ve kiraya veren(ler) tarafından saklanmalıdır. Sözleşme imzalandıtan sonra damga vergisi ödenmelidir.


Yasal Dayanak

Bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu içerisinde yer almaktadır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur