Rekabet Etmeme Sözleşmesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Rekabet Etmeme Sözleşmesi

Son güncelleme Son güncelleme 04.12.2023
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı3 ila 5 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 04.12.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 3 ila 5 sayfa

Örneği doldur

Rekabet Etmeme Sözleşmesi bir kişiyi ortaklarının, alt yüklenicilerinin, işbirliği yaptığı şirketlerin ya da işinin işleyişine hakim olmuş veya ticari sırlarını bilen kişilerin rekabetinden korur.

Bu kişilerin ticari ilişkileri bitince aynı sektörde ve aynı faaliyet alanlarında gerek kendi şirketlerini kurarak gerekse rakip şirkete danışmanlık vererek veya ortak olarak girip rekabet etmesinden belirli sınırlar çerçevesinde korur. Örneğin rekabet etmeme çerçevesinde kısıtlanan taraf, korunan tarafın sektöründe pazarlama faaliyeti yapmaktan, korunan tarafın müşterileri ile çalışmaktan yasaklanabilir.

Rekabet etmeme sözleşmeleri genellikle rekabeti yüksek olan sektörlerde yani yüksek teknoloji ve pazarlama gibi sektörlerde kullanılır.

Özellikle şu tür durumlarda bir Rekabet Etmeme Sözleşmesine ihtiyaç duyulabilir:

  • Şirketini satan bir kişinin, şirketin yeni sahibiyle belirli bir süre rekabete girmemesi için;
  • İş ortaklıklarını sona erdiren kişilerin rekabet etmemesi için;
  • Şirkete danışmanlık veren bir danışmanın şirketle ilgili, ticari sır dahil, öğrendiklerini rakip şirketlere ifşa etmemeleri için;
  • İşbirliği içerisinde bir şirketle ilgili bilgileri öğrenen şirketlerin, aynı faaliyet alanında rakip olmamaları için.

Bu sözleşmeye iş ilişkisinin bitiminde girilebileceği gibi taraflar baştan da imzalayabilir. Rekabet Etmeme Sözleşmesine girme karşılığında maddi bir bedel de belirlenebilir.

Rekabet Etmeme Sözleşmesinin geçerli olabilmesi için yer, süre ve konu bakımından sınırlandırılmış olması gerekir. Söz konusu yer bir coğrafi bölge ya da şehir olarak belirtilebilir. Aynı zamanda bu sınırın korunan tarafın faaliyetlerini gerçekleştirdiği bölgesel sınırla da uyuşması gerekmektedir. Rekabetten kısıtlanan taraf, korunan tarafın çalıştığı tüm sektörden değil, iki tarafın ilişkisi bağlamında kısıtlananın sağladığı ürün ve hizmetler çerçevesinde geçerlidir. Rekabet yasağı, kısıtlanan kişinin veya şirketin ekonomik geleceğini hakkaniyete aykırı olarak tehlikeye düşürecek biçimde sınırlamalar içeremez ve süresi, özel durum ve koşullar dışında iki yılı aşamaz.

Eğer bu belge işçi-işveren ilişkisi içerisinde akdedilmek isteniyorsa, bu belge yerine İşçi Rekabet Etmeme Sözleşmesi kullanılmalıdır.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belge bir Rekabet Etmeme Sözleşmesinin sahip olması gereken yer, süre ve konu sınırlarını içermektedir. Bu belge hazırlandıktan sonra, eğer rekabetten kısıtlanan taraf ile korunan taraf arasında daha önceden akdedilen bir anlaşma/ sözleşme varsa, bu belgeye eklenebilir.

Doldurulan belge taraf sayısınca yazdırılıp her biri taraflarca imzalanır. Taraflar bu belgeyi saklarlar.


Yasal Dayanak

Rekabet yasağı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 444 ve devamındaki maddelerde düzenlenmiştir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur