Mesafeli Satış Sözleşmesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Son güncelleme Son güncelleme 24.02.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı3 ila 4 sayfa
4,8 - 7 oy
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 24.02.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 3 ila 4 sayfa

Puan: 4,8 - 7 oy

Örneği doldur

Mesafeli Satış Sözleşmesi, satıcı ile alıcının karşı karşıya gelmeden, ürün ve hizmetlerin satışına ilişkin olarak uzaktan iletişim araçlarının kullanılması ile oluşturulan sözleşme türüdür.

Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi fiziksel olarak tarafların karşı karşıya gelmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren araçlar uzaktan iletişim aracı olarak nitelendirilmektedir.

Mesafeli satış sözleşmelerinde alıcı her zaman tüketicidir. Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, ürünün veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam ücreti, ödeme, teslimat veya ifaya ilişkin bilgiler, satıcı ve alıcı arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması durumunda başvurularını Tüketici Mahkemesi'ne veya Tüketici Hakem Heyeti'ne yapabileceklerine dair bilgilerin sözleşme metninde yer alması gerekmektedir.

Alıcı tarafın tüketici olarak nitelendirilmediği sözleşmeler mesafeli satış sözleşmesi olarak nitelendirilmemektedir. Tüketici kavramı ilgili mevzuatta, mesleki veya ticari amaç gütmeyen, kazanç elde etmek yerine kullanım veya yararlanma odaklı hareket eden gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanmaktadır.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Mesafeli satış sözleşmelerinde satıcı tarafa alıcıyı birtakım konularda bilgilendirme yükümü yüklenmiştir. Ön bilgilendirmenin yapıldığına dair ispat yükü satıcı tarafa yüklenmiştir.

Mesafeli satış sözleşmelerinde alıcı tarafa, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkı tanınması mümkündür. Cayma hakkının kullanım şartları ve varsa kullanılamayacağı haller sözleşme metnine eklenmelidir. Satıcı, alıcı tarafı cayma hakkı konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür. Eğer satıcı tarafından cayma hakkı konusunda tüketici olan alıcı taraf bilgilendirilmemiş ise cayma hakkının kullanılması için verilen 14 günlük süre ile alıcı bağlı değildir.

Taraflarca sözleşme metninde kararlaştırılması istenen ek hükümler var ise detaylı bir şekilde açıklanarak belirtilmelidir.

Bu belge, formdaki sorulara cevap verilerek sözleşme taraflarınca doldurulur. Belge doldurulduktan sonra iki nüsha çıktı alınarak satıcı ve alıcı tarafından imzalanır. Belgenin birer nüshası taraflarca saklanmalıdır.


Yasal Dayanak

Mesafeli satış sözleşmesine ilişkin düzenlemeler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da ve 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde hüküm altına alınmıştır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur