Acentelik Sözleşmesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Acentelik Sözleşmesi

Son güncelleme Son güncelleme 31.03.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı11 ila 17 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 31.03.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 11 ila 17 sayfa

Örneği doldur

Acente tedarikçi işletmeye (şirkete) bağlı olmaksızın, buradaki gibi bir acentelik sözleşmesine dayanarak, belirli bir bölge içinde sürekli olarak tedarikçiyi (şirketi) ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi veya bunları o tedarikçi (şirket) adına yapan kişidir. Acente, bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde (örneğin mal alım satım sözleşmesi) aracılık eder ve bunları şirket adına yapar.

Tedarikçi bir şirket olup, acente olan şirkete satış ve pazarlamasını yapması amacıyla ürünlerini veya hizmetlerini tedarik eder. Acente olan şirket de bu ürünlerin veya hizmetlerin satış ve pazarlamasını tedarikçi şirket adına yerine getirir. Dolayısıyla tedarikçinin de acentenin de bir ticaret şirketi olması söz konusudur.

Acente distribütörden farklı olarak, müşteri ile sözleşme yaparken kendi adına değil, tedarikçi (şirket) adına sözleşme yapar. Eğer kendi adına sözleşme yapması isteniyorsa, bu sözleşme yerine Distribütörlük Sözleşmesi kullanılmalıdır. Kendi adına sözleşme yapmaktan kasıt, sözleşmede kendi isminin/ unvanının bulunmasıdır; tedarikçi (şirket) adına sözleşme yapılıyor ise tedarikçinin (şirketin) isminin/ unvanının sözleşmede bulunması söz konusu olur.

Acente genellikle faaliyetlerini bir bölge ile sınırlı olarak gerçekleştirir. Bu bölge bir şehir olabileceği gibi, birden fazla şehirden oluşan bir alan olarak da seçilebilir (Örneğin Marmara Bölgesi gibi). Bu bölgede tedarikçinin ürün ve hizmetlerinin satış ve pazarlamasını gerçekleştiren acente, bunun karşılığında bir sabit ücret veya komisyona hak kazanır. Komisyon ile kastedilen, satışlardan elde edilen gelirin belirli bir kısmıdır. Acentenin yıllık olarak belli bir minimum satış gelirini gerçekleştirmesi hedeflenebilir, bu hedefin tutturulamaması halinde acentenin tedarikçiye belli bir para cezası ödemesi söz konusu olabilir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belge içerisinde,

  • Acentenin ve tedarikçinin (şirketin) ticari unvanı ve adresi,
  • Acentenin faaliyetlerini yürüteceği bölge,
  • Acenteye ödenecek ücretin ve/veya komisyonun şekli ve miktarı,
  • Acentenin teminat verip vermeyeceği, verecekse teminatın miktarı,
  • Acenteye mağazası için kira yardımı yapılıp yapılmayacağı,
  • Acentenin alması gereken yıllık minimum ürün bedeli,
  • Acentenin bu minimum bedeli tutturamaması halinde para cezası ödeyip ödemeyeceği

gibi bilgiler yer almaktadır.

Tedarikçi (şirket) ile acente karşılıklı anlaştıktan sonra gerekli bilgiler girilerek doldurulan sözleşme iki nüsha halinde yazdırılır. Taraflarca imzalanılarak saklanır.


Yasal Dayanak

Acente ilişkisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiştir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur