En başa dön
Tahsilat Makbuzu Örneği doldur

Tahsilat Makbuzu

Son güncelleme
Son güncelleme 14.09.2023
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 1 sayfa
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncellemeSon güncelleme: 14.09.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Tahsilat Makbuzu

Genellikle sadece "Makbuz" olarak bilinen Tahsilat Makbuzu, bir tarafın diğer taraftan bir ödeme aldığını veya diğer tarafa bir ödeme yaptığını kanıtlayabileceği bir belgedir.

Makbuz yapılan bir ödeme ya da havale sonrasında kişilere verilen alındı anlamına gelen evraklardan biridir. Kullanım alanı kişinin ödeme yaptığını göstererek bir çeşit kanıt olarak sunulmaktadır. Her alanda makbuz kullanılmaktadır. Makbuzlar genellikle mal satışı veya hizmet satışı gibi satış durumlarında ödemeye karşılık verilmesi suretiyle kullanılır.

Tahsilat makbuzu; kıymetli evrak, mal, para ya da buna benzer değerlerin teslim alındığını kanıtlamak amacı ile de düzenlenmektedir. Genel olarak parasal işlemler (bir borcun veya başka bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gibi) ve bağışlar için de kullanılabilirler.

Özellikle kira bedelinin ödendiğine ilişkin olarak bir makbuz istenmekteyse, Kira Ödeme Belgesi ayrı bir belge olarak indirilebilir.


Bu belge nasıl kullanılır?

Makbuzlar genellikle oldukça basittir ve yalnızca taraflar arasındaki işlemle ilgili temel bilgilere ihtiyaç duyar. Bu tahsilat makbuzunda,

  • Bir para kendisine ödenen (alacaklı) kişinin ve parayı ödeyen (borçlu) kişinin organizasyon mu yoksa bir birey mi olduğu,
  • Alacaklı ve borçlu bireyse Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, organizasyonsa vergi kimlik numaraları ve kayıtlı oldukları vergi daireleri,
  • Alacaklı ve borçlunun adresleri,
  • Tahsil edilen paranın tutarı,
  • Tahsilat yöntemi
  • Borçlunun borcunun tamamını mı yoksa bir kısmını mı ödediği,

gibi bilgiler yer almaktadır.

Bu belge ödemenin alındığına ilişkin olarak kullanılabilir. Belge, en yaygın Makbuz türü olan bedele/paraya karşılık verilecek makbuz düzenlenmesi hususunda yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Burada önce her bir tarafın isim ve adres bilgileri girilecektir. Akabinde, makbuzun doldurulmasına yardımcı olmak için işlem hakkında ek ayrıntılar istenmektedir.

İki nüsha halinde yazdırılan belge, makbuzu kabul eden kişi tarafından imzalanmalıdır. Daha sonra, her iki taraf da bir nüshayı kendisinde tutarak saklamalıdır.


Yasal Dayanak

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun madde 103 ve devamı hükümleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 727 ve devamı hükümlerinde makbuz ile ilgili düzenlemeler bulunmaktadır.

Eğer makbuza ilişkin olarak alınan ürün veya hizmette bir sorun yaşanması halinde bu makbuz ibraz edilebilir. Bu bakımdan tahsilat makbuzu hukuki bir nitelik taşır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur