Tahsilat Makbuzu Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Tahsilat Makbuzu

Son güncelleme Son güncelleme 17.04.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı1 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 17.04.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Örneği doldur

Tahsilat makbuzu nedir?

Tahsilat Makbuzu, bir kişinin, bir başka kişiden bir ödeme, aldığını veya bir başkasına bir ödeme yaptığını kanıtlayabileceği bir belgedir. Tahsilat makbuzu, bazen sadece "makbuz" olarak da bilinmektedir.

Makbuz yapılan bir ödeme ya da havale sonrasında kişilere verilen alındı anlamına gelen evraklardan biridir. Tahsilat makbuzu genellikle kişinin ödeme yaptığını göstererek bir çeşit kanıt olarak sunulmaktadır.


Tahsilat makbuzu hangi durumlarda kullanılmaktadır?

Bir ödemenin alındığına ilişkin olarak her alanda makbuz kullanılmaktadır. Makbuzlar genellikle mal satışı veya hizmet satışı gibi satış durumlarında ödemeye karşılık verilmesi suretiyle kullanılır. Bir başka ifadeyle, eğer herhangi bir mal veya hizmet satın almak isteyen kişi, bu mal veya hizmete ilişkin ücreti öderse, satıcı tarafından kendisine ödeme yaptığına dair bir tahsilat makbuzu verilebilir. Genel olarak parasal işlemler ve bağışlar için kullanılabilirler.

Özellikle bir kişi, malı teslim almadan veya hizmet kendisine sunulmadan daha önceki bir tarihte ödeme yapıyorsa, tahsilat makbuzu alması önerilir. Böylece, mal teslimi veya hizmet sunulması sırasında ödeme yaptığını kanıtlamak için bu tahsilat makbuzunu kullanabilir.

Eğer alınan mal veya hizmette bir sorun yaşanırsa, bu makbuz ibraz edilebilir.


Tahsilat makbuzunun farklı türleri var mıdır?

Evet, tahsilat makbuzu farklı bedellerin ödenmesine göre özel olarak isimlendirilebilir. Örneğin kira bedelinin ödendiğine ilişkin olarak bir makbuz istenmekteyse, bu tahsilat makbuzu yerine Kira Ödeme Belgesi kullanılmalıdır.


Tahsilat makbuzu düzenlemek zorunlu mudur?

Eğer makbuzu düzenleyen bir şirket, dernek, vakıf gibi bir organizasyon ise 7000 Türk Lirasını aşmayan işlemlerde makbuz düzenlenmesi zorunludur. Bu bedeli aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerde aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu tahsilat ve ödemelerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.


Tahsilat makbuzu ile fatura arasındaki fark nedir?

Tahsilat makbuzu, alınan bir ödemeyi belgelendirmek üzere kullanılır. Tahsilat makbuzu fatura yerine geçmez. Fatura, satın alınan ürünün veya hizmetin karşılığında verilen, bu ürün veya hizmetin tutarının belirtildiği resmi bir belgedir. Makbuz ise yapılan bir ödemenin belgelenmesidir.


Tahsilat makbuzunda hangi hususlar yer almalıdır?

Makbuzlar genellikle oldukça basittir ve yalnızca taraflar arasındaki işlemle ilgili temel bilgilere ihtiyaç duyar. Tahsilat makbuzunda aşağıdaki unsurların bulunması gerekir:

Alacaklı: Para kendisine ödenen kişi alacaklıdır. Alacaklının organizasyon mu yoksa birey mi olduğu, adı-soyadı, unvanı, adresi gibi bilgilerin belirtilmesi gerekir.

Borçlu: Parayı ödeyen kişi borçludur. Borçlunun organizasyon mu yoksa birey mi olduğu, adı-soyadı, unvanı, adresi gibi bilgilerin belirtilmesi gerekir.

Tahsile konu paranın tutarı: Borçlu tarafından alacaklıya ödenen paranın miktarının belirtilmesi gerekir.

Tahsil yöntemi: Borçlu tarafından paranın hangi yöntemle ödendiği (banka havalesi, elden gibi) açıklanmalıdır.


Tahsilat makbuzu hazırlandıktan sonra ne yapılmalıdır?

Tahsilat makbuzu doldurulduktan sonra dikkatlice okunarak kontrol edilmelidir. Daha sonra iki nüsha halinde yazdırılan belge, makbuzu düzenleyen alacaklı tarafından imzalanmalıdır. Daha sonra, bir nüsha borçluya verilmelidir; hem borçlu hem de alacaklı birer nüshayı kendisinde tutarak saklamalıdır.


Tahsilat makbuzunun yasal dayanağı nedir?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun madde 103 ve devamı hükümleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 727 ve devamı hükümlerinde makbuz ile ilgili düzenlemeler bulunmaktadır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur