En başa dön
Hizmet Alım Sözleşmesi Örneği doldur

Hizmet Alım Sözleşmesi

Son güncelleme
Son güncelleme 09.03.2023
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 7 ila 10 sayfa
Puan 4,7 - 134 oy
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncellemeSon güncelleme: 09.03.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 7 ila 10 sayfa

Puan: 4,7 - 134 oy

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Hizmet Alım Sözleşmesi

Hizmet alım sözleşmesi (eser sözleşmesi olarak da bilinir), bir kişinin (yüklenici) başka bir kişiyle (iş sahibi) arasında yapılan anlaşma uyarınca ve önceden kararlaştırılan belli bir bedel karşılığında, üstlenilen bir işin yerine getirilmesi için kullanılır.

Eser sözleşmesi taraflar arasında bir iş bağı oluşturmaz. Yani, hizmet veren kişi iş sahibine bağımlı değildir. Bu yönüyle eser sözleşmesi hizmet sözleşmesinden (iş sözleşmesinden) farklıdır.

Bu sözleşmede yüklenicinin işi yapma, özen gösterme, fatura kesme yükümlülükleri vardır. İş sahibinin ise ücret ödeme, iş verme, araç gereç sağlama gibi yükümlülükleri vardır.

Bu sözleşme kapsamında yüklenici ve iş sahibi birbirlerinden beklentilerini özetlemekte ve hizmet ilişkisinin sınırlarını belirlemektedirler.

 

Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu sözleşme kullanılarak, iş sahibi ile yüklenici arasında yapılan bir anlaşma uyarınca ve önceden kararlaştırılan belli bir bedel karşılığında, (iş sahibinin denetimi ve gözetimi olmaksızın "bağımsız" bir çalışmayla) bir nesnenin yapımı veya bakımı-onarımı ya da üstlenilen bir işin yerine getirilmesi sağlanır.

Birey olarak eve yaptırılan bir boya işi, araba tamiri, terziye elbise diktirmek gibi küçük çaplı işlerden; baraj, hava limanı, otoyol inşası gibi büyük çaplı işlere kadar bir çok hizmet konusu eser sözleşmesinin kapsamı alanındadır. Aynı zamanda bir iç mimara proje çizdirmek ya da danışmanlık hizmeti almak için de bu sözleşme kullanılabilir.

Sözleşme tamamlandığında, sözleşme taraflarca imzalanmalıdır. Her bir taraf belgenin bir kopyasını alır ve saklar.

 

Eser Sözleşmesinin Hizmet Sözleşmesinden Farkı Nedir?

  • Hizmet sözleşmesi, çalıştıran (işveren) ile çalıştırılan (işçi-hizmetli) ilişkisi içerisinde, işverenin gözetimi, denetimi ve buyruğu altında, onun belirlediği gün ve saatlerde, belli aralıklarla düzenli ödenen bir ücret karşılığında hizmet edilmesidir. Buna karşılık Eser sözleşmesinde ise çalışan, iş sahibinden bağımsız bir şekilde hizmet vermektedir.

  • Hizmet sözleşmesini belirleyen unsurlar "ücret", "bağımlılık" ve "zaman" olarak sıralanabilir. Bu nedenle, çalıştıran (işveren), çalıştırdığı kişinin (işçinin, hizmetlinin) her türlü işlem ve eyleminden sorumlu olduğu gibi, işin yapılması sırasında işçinin bir zarara uğramaması için her türlü önlemi almak zorundadır. Eğer işverenin belirlediği yer ve zaman içerisinde işin yapılması sırasında bir iş kazası sonucu işçi ölür veya bedensel zarara uğrarsa, bazı ayrık durumlar dışında, işveren (çalıştıran) işçisine veya ölmüşse yakınlarına karşı sorumlu olur.

  • Eser sözleşmelerinde ise hukuksal bağımlılık unsuru bulunmamaktadır. Yüklenici, yaptığı işin uzmanı olup, sonucun gerçekleşmesini taahhüt eder. İş sahibinden buyruk almaz, ona karşı bağımsızdır. Yanında işçi çalıştırıyorsa, işçisine karşı da işveren durumundadır. Dolayısıyla eser sözleşmelerinde yüklenici, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına göre iş yerinde tüm önlemleri almak ve bu konuda denetimi sağlamak yükümlülüğü altındadır. Eser sözleşmesinde ise iş sahibinin, böyle bir yükümlülüğü yoktur. Başka bir anlatımla, yüklenicinin işçisi, işin yapılması sırasında bir iş kazası geçirirse, bundan "iş sahibi" sorumlu tutulamaz.

 

Yasal Dayanak

Bu sözleşmeye ilişkin yasal hükümler, Türk Borçlar Kanunu' nun 470. ve 486. maddeleri arasında "Eser Sözleşmesi" başlığı altında düzenlenmiştir.

 

Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur