Sanatçı için Menajerlik Sözleşmesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Sanatçı için Menajerlik Sözleşmesi

Son güncelleme Son güncelleme 01.05.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı6 ila 9 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 01.05.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 6 ila 9 sayfa

Örneği doldur

Sanatçı için Menajerlik Sözleşmesi, bir sanatçının mesleki işlerini yönetmek için bir menajerle anlaşması için kullanılır.

Bu Sözleşme sayesinde sanatçı menajerden sanat yaşantısını daha verimli ve düzenli sürdürebilmek adına yönetimsel destek almaktadır. Menajer sanatçı adına konser, TV, radyo, dizi film, film, dijital yayıncılık çalışmaları gibi katılacağı etkinliklerin ayarlanmasını sağlar. Sanatçı adına iletişim ve organizasyon faaliyetlerini yürütür, sanatçının haftalık ve aylık programlarını belirler. Menajer, sanatçının çalışmalarını tanıtarak organizasyonları, rezervasyonları ve gelirleri güvence altına almak için becerilerini ve uzmanlığını kullanır. Sanatçı ise menajerin çalışmalarını pazarlamasında yardımcı olan fotoğrafları, videoları, katalogları veya çalışmalarının portföylerinin örneklerini menajere sağlar. Sanatçı bu tarz projelerde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır.

Menajerin, sanatçının daha geniş bir pazara ulaşmasına yardımcı olabilecek bağlantıları ve bilgisi olduğundan, bir menajerle çalışmak bir sanatçı için faydalı olabilir. Örneğin, oyunculuk rolleri almaya çalışan aktörler, sanatlarını galerilere yerleştirmek isteyen görsel sanatçılar ve bir kitabın yayınlanmasını sağlamaya çalışan yazarların hepsi bir menajer ile çalışmaktan yararlanabilir. Menajer, sanatçı için bir organizasyon yapmak için çeşitli prodüksüyon sözleşmeleri, oyunculuk sözleşmeleri veya stüdyo sözleşmeleri gibi sözleşmelerin ayrıntılarını da görüşebilir.

Sanatçı ve menajer, bu sözleşmeyi kullanarak birbirlerinden beklentilerini detaylandırabilir, iş ilişkilerinin kapsamını açıklayabilir ve sağlanacak belirli hizmetleri ana hatlarıyla belirtebilir.

Genellikle insanlar, birbirleriyle olan ilişkilerinin tüm ayrıntılarını yazılı hale getirmeden iş ilişkilerine girerler. Sözleşmenin ayrıntılarını önceden tartışarak, hem menajer hem de sanatçı, iş ilişkisiyle ilgili ihtiyaç ve isteklerinin bilindiğinden ve düzenlendiğinden emin olabilir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belgede

  • Sanatçı'nın ve Menajer'in isim-soyisimlerine, adreslerine,
  • Sanatçı 18 yaşından küçük ise onun adına sözleşmeyi imzalayacak anne, baba veya yetkili kişinin ismi ve soyismine,
  • Menajerin bu sözleşme süresince başka bir artiste menajerlik hizmeti verip veremeyeceğine,
  • Menajerin kaç yıl boyunca sanatçıya menajerlik hizmeti vereceğine,
  • Menajere ödenecek sabit ücret olup olmadığına,
  • Menajere komisyon ödenip ödenmeyeceğine,
  • Sanatçının sözleşmeye uygun davranmaması halinde para cezası ödeyip ödemeyeceğine,
  • Herhangi bir uyuşmazlık doğması halinde bunu hangi mahkemenin çözeceğine,
  • Sözleşmenin kaç ay önce bildirim yapılarak sona erdirilebileceğine

ilişkin bilgiler yer alır.

Bu bilgiler girilerek doldurulan Sözleşme iki nüsha halinde yazdırılarak taraflarca imzalanır ve saklanır. Bu sözleşmenin noterde veya resmi bir makam önünde onaylanması zorunluluğu bulunmamaktadır. Sözleşme akdedildikten sonra damga vergisinin, bankalar, vergi daireleri veya internet vergi dairesi üzerinden ödenmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Sözleşmeden sonra kararlaştırılan tarihe kadar sanatçının, menajerin kendisi adına organizasyonlar yaparak sözleşmeler imzalayabilmesi için noter huzurunda vekaletname çıkartması gerekecektir. Sanatçı tarafından herhangi bir yerdeki notere gidilip, sanatçı ve menajerin kimlik bilgileri kullanılarak, bir vekaletname çıkarılabilir. Bu vekaletname ile menajer, sanatçı adına örneğin konser organizasyonu yapıp imza atabilecektir.


Yasal Dayanak

Bu sözleşme mevzuatta özel olarak düzenlenmemiştir. Sözleşmenin geçerliliğine ilişkin olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu genel hükümleri uygulanır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur