Influencer Sözleşmesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Influencer Sözleşmesi

Son güncelleme Son güncelleme 04.03.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı9 ila 13 sayfa
5 - 1 oy
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 04.03.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 9 ila 13 sayfa

Puan: 5 - 1 oy

Örneği doldur

Influencer Sözleşmesi, Influencer'ın sosyal medya platformlarında bir ürün veya marka tanıtımı yapması karşılığında kendisine belli bir sözleşme bedeli ödenen sözleşmelerdir. Söz konusu bu sözleşme,

  • Influencer ve reklam ajansı arasında veya
  • Influencer ve doğrudan marka/ürün sahibi veya temsilcisi şirket

arasında akdedilebilir.

Reklam ajansı ile kastedilen adeta bir organizatör, menajer gibi birden fazla ürün/ marka sahibi şirket ile Influencer arasındaki ilişkiyi kuran ajanstır. Doğrudan marka/ürün sahibi şirket ile yapılan sözleşmelerde ise Influencer ile şirket doğrudan etkileşime girmektedir. Influencer ile kastedilen, belirli bir sosyal medya platformunda (Instagram, Snapchat, Youtube, TikTok, Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest gibi) belirli bir büyüklükte takipçi kitlesine sahip olan, hitap ettiği takipçi kitlesinin gündelik alışkanlıklarını ve alışveriş alışkanlıklarını etkileyen, sosyal paylaşım kanallarında belirli bir güce ve popülerliğe sahip olan kişidir. Sanal ortamda belirli bir grubu etkileme gücüne sahip kimselerin hedef kitleyi ilgili ürünü satın almaya yönlendirmek amacıyla oluşturulan içerikleri sosyal medya hesaplarında paylaşmaları suretiyle yürütülen pazarlama ve reklam faaliyeti influencer pazarlaması (influencer marketing) olarak isimlendirilmektedir.

Influencer aracılığıyla yapılan bu tanıtım ve reklamların, açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmesi gerekmektedir. Sosyal medyada da sesli, yazılı ve görsel olarak örtülü reklam yapılması, yani reklam olduğu anlaşılmayacak şekilde tanıtım yapılması yasaktır. Influencer deneyimlemediği bir ürüne ilişkin, o ürünü deneyimlediği algısı yaratacak şekilde paylaşımda bulunamaz. Bir ürüne ilişkin nesnel verilere dayanmayan ve ispatı mümkün olmayan bilimsel test sonuçları hakkında iddialarda bulunamaz. Kendisine reklam veren tarafından hediye edilmiş bir ürünü kendisinin satın aldığı izlenimi oluşturamaz.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Söz konusu Influencer Sözleşmesi içerisinde;

  • Bu sözleşmenin reklam ajansı gibi bir ajans ile mi yoksa doğrudan marka/ürün sahibi/ temsilcisi şirketle mi akdedildiği;
  • Sözleşme taraflarına ilişkin bilgiler;
  • Sözleşmenin sadece belli bir pazara veya belli ürünlere yönelik olup olmadığı;
  • Hangi sosyal medya platformlarında, hangi kullanıcı adlarıyla, nasıl paylaşım yapılacağı;
  • Sözleşme bedelinin nasıl kararlaştırıldığı;
  • Rekabet yasağının (aynı veya benzer iş kolundaki diğer şirketlerle iş yapmasının yasak olması) olup olmadığı;
  • Sözleşmenin feshine ilişkin hususlar;
  • Uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme

gibi bilgiler yer almaktadır. Bunlardan rekabet yasağı hükümleri, Influencer'ın iş sözleşmesi sona erdikten sonra işverene rakip bir işletme açmasını, rakip bir işletmede işe girmesini veya bunların dışında rakip işletme ile herhangi bir menfaat ilişkisine girmesini yasaklayan hükümleri kapsar.

Bu sözleşme hazırlandıktan sonra 2 nüsha çıktısı alınarak, her bir nüsha bir tarafça imzalanarak saklanır. Bu sözleşmenin noterde veya resmi bir makam önünde onaylanması zorunluluğu bulunmamaktadır.


Yasal Dayanak

Influencer Sözleşmeleri, doğrudan bir mevzuatta düzenlenmemektedir. Öte yandan, Influencer Sözleşmesi, reklamı yapılan markanın fikri haklarının korunması bakımından Sinai Mülkiyet Kanunu'nu ve Türk Ticaret Kanunu'nu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nu; Influencer'ların verileri ve kişilik hakları bakımından Türk Medeni Kanunu'nu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu yakından ilgilendirmektedir. Ayrıca Reklam Kurulu tarafından hazırlanan "Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz" ("Kılavuz"), 5 Mayıs 2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yayımlanmıştır. Kılavuzda, Influencer "Sosyal Medya Etkileyicisi" olarak tanımlanmakta ve Influencerlar tarafından yürütülen ticari reklam ve uygulamalara ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur