En başa dön
Marka Hakkının İhlali Nedeni İle İhtarname Örneği doldur

Marka Hakkının İhlali Nedeni İle İhtarname

Son güncelleme
Son güncelleme 19.06.2023
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 2 ila 4 sayfa
Puan 5 - 3 oy
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncellemeSon güncelleme: 19.06.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 2 ila 4 sayfa

Puan: 5 - 3 oy

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Marka Hakkının İhlali Nedeni İle İhtarname

Türk marka hukuku uyarınca, marka hakkı sahibine markasını korumak için bazı sorumluluklar yüklenmiştir. Marka hakkı sahibi markasını korumak için yeterli çabayı sarf etmez ve marka hakkının ihlaline uzun süre katlanırsa markayı korumak için sahip olduğu haktan mahrum kalır. Bu nedenle marka hakkına bir tecavüz durumu söz konusu olursa bir an önce harekete geçerek gereken adımlar atılmalıdır. Mahkemede açılacak davaların uzun ve masraflı olması veya marka hakkını ihlal durumunun başlangıçta nispeten daha kolay ortadan kaldırılabilir olması gibi nedenler ile ihtarname gönderilmesi marka hakkına tecavüz halinin ortadan kaldırılması için değerlendirilmesi gereken alternatif bir yöntemdir.


İhtarname gönderilmesi, karşı tarafı gönüllü olarak marka hakkına tecavüz durumuna son verme yönünde uyarmanın yanında muhatabın iyiniyetini de ortadan kaldırır. Muhatabın bu marka üzerindeki haktan haberi olmadığını ileri sürme imkanı kalmaz. Muhatabın bu markayı kullanmada haklı bir gerekçesi varsa ihtarnameye verilen cevap ile bu anlaşılır ve sonrasında açılabilecek davada, bu cevaba göre dilekçe düzenlenebilir.


Marka sahibinin izni olmaksızın markanın, ilgili maddede belirtilen şekillerde kullanılması halinde marka hakkının ihlali nedeni ile ihtarname göndermek mümkündür.

  • Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek benzerini kullanmak,
  • Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak veya ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için gümrük bölgesine yerleştirmek , gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutmak veya ticari amaçla elde bulundurmak,
  • Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belge marka hakkına tecavüz edilen ihtar eden tarafından, ihtar edilene gönderilir. İhtar edenin, bu ihtarnameyi göndermesi ile markaya tecavüz ettiği iddia edilen taraf olan ihtar edilenin iyiniyeti ortadan kaldırılmış olur. Formda yer alan sorular cevaplandırıldıktan sonra belgenin üç adet çıktısı alınır. Bu belge noter tarafından onaylanır ve sonra ihtar edilene gönderilir.


Yasal Dayanak

Hangi durumların marka hakkına tecavüz durumuna neden olacağı ve ceza hükümlerinin neler olduğu 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda düzenlenmiştir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur