Yazılım Kullanımına İlişkin Lisans Sözleşmesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Yazılım Kullanımına İlişkin Lisans Sözleşmesi

Son güncelleme Son güncelleme 31.03.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı8 ila 12 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 31.03.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 8 ila 12 sayfa

Örneği doldur

Bu Yazılım Kullanımına İlişkin Lisans Sözleşmesi, bir yazılımın kullanılması için yazılımın sahibi tarafından yazılımı kullanmak isteyen kişiye lisans verilmesine yönelik olarak taraflar arasında imzalanan sözleşmedir. Lisans sözleşmesi ile lisans veren; fikri sınai eserlerden biri olan yazılıma ilişkin kullanım hakkını lisans alana verir. Yazılım Kullanımına İlişkin Lisans Sözleşmesi, sözleşmeye konu olan yazılıma ilişkin kullanma lisans hakkını devredecek lisans sahibi (yani yazılımın sahibi) ile bu hakkı devralarak yazılıma ilişkin kullanım hakkını elde eden ve bunun için lisans bedelini ödeme borcuyla yüklenen lisans alan kişi arasında yapılır. Lisans alan ve lisans veren bir insan (birey) olabilecekleri gibi, şirket, dernek, organizasyon gibi tüzel kişi de olabilirler.

Yazılım ile kastedilen, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik aygıtların birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu sağlayarak görevlerini ya da kullanılabilirliklerini geliştirmeye yarayan makine veya bilgisayar komutlarıdır. Yazılım, temelde bilgisayara nasıl çalışacağını söyleyen komutlar ve veriler bütünüdür.

Bu sözleşme, her iki tarafın haklarını korumak üzere hazırlanmıştır ve imza atan tarafların her biri için bağlayıcıdır. Böylelikle sonraki zamanlarda ortaya çıkabilecek sorunlara karşı yasal olarak tarafları güvence altına alan bir sözleşmedir. Bu sözleşme yazılım üzerindeki hakları lisans alan kişiye devretmez; yalnızca lisans verilen kişinin, sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca lisansı kullanmasını sağlar. Yazılımın devrine ilişkin sözleşme akdedilmek istenmekteyse, bu sözleşme yerine Yazılım Devir Sözleşmesi kullanılmalıdır.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu Yazılım Kullanımına İlişkin Lisans Sözleşmesi, tarafların tüm yükümlülüklerini belirleyen bir yazılım kullanma lisans sözleşmesi hazırlanmasına yardımcı olur.

Bu Yazılım Kullanımına İlişkin Lisans Sözleşmesinde;

 • Lisans Alan ve Lisans Sahibi tarafların iletişim bilgileri,
 • Yazılıma ilişkin bilgiler,
 • Kullanım lisansının kapsam ve sınırları (coğrafi sınırlar, münhasırlık gibi)
 • Yazılımın kullanılması karşılığı ödenecek lisans bedeli ve lisans bedelinin ne zaman ödeneceği;
 • Lisans sahibi ve lisans alan tarafların hak ve yükümlülükleri,
 • Alt-lisanslama yapılıp yapılamayacağı;
 • gizliliğe ilişkin yükümlülük olup olmayacağı;
 • rekabete ilişkin yükümlülük olup olmayacağı,
 • rekabet yükümlülüğünün ihlali halinde cezai şart olup olmadığı;
 • sözleşmenin ihlal edilmesi halinde cezai şart olup olmadığı;
 • uyuşmazlık çözümünde kararlaştırılması halinde yetkili mahkeme,
 • sözleşmenin geçerli olduğu süre
 • sözleşmenin imzalanacağı tarih

gibi bilgiler yer almaktadır.

Bu Yazılım Kullanımına İlişkin Lisans Sözleşmesi doldurulduktan sonra iki nüsha olarak çıktısı alınmalı ve imzalandıktan sonra nüshalardan biri Lisans Sahibi diğeri ise Lisans Alan tarafından saklanmalıdır. Bu Sözleşme'nin herhangi bir yerde (noter, Türk Patent ve Marka Ofisi gibi) onaylatılmasına veya tescil edilmesine ilişkin bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Sözleşme akdedildikten sonra damga vergisinin vergi daireleri, bankalar veya internet vergi dairesi aracılığıyla ödenmesi gerektiği unutulmamalıdır.


Yasal Dayanak

Lisans sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda bulunur. Ayrıca lisans konusuna göre özel mevzuat düzenlemeleri de mevcuttur. Bu kanunlarda yer almayan durumlarda Türk Borçlar Kanunu genel hükümler uygulama alanı bulur.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur