En başa dön
Telif Hakkı İhlali Bildirimi Örneği doldur

Telif Hakkı İhlali Bildirimi

Son güncelleme
Son güncelleme 14.06.2023
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 1 sayfa
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncellemeSon güncelleme: 14.06.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Telif Hakkı İhlali Bildirimi

Telif Hakkı İhlali Bildirimi, telif hakkının ihlal edildiğini düşünen kişi veya temsilcisi/vekili tarafından bu ihlali yapan internet sitesine ihlali sonlandırması ve gerekirse hak sahibinin kendisinden lisans alınması konusunda ya da ihlali durdurmazsa hukuki yollara başvurulacağını bildirmek için gönderilir.

Telif hakkı ile kastedilen kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır. Telif hakkının doğması için tescile gerek bulunmamaktadır.

Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar eserin üretilmesiyle birlikte doğmaktadır. Bununla birlikte eser sahibi isterse ülkenin ilgili tescil birimlerinde (mesela noter) isteğe bağlı olarak kayıt veya tescil yaptırabilir. Telif hakları herkese karşı ileri sürülebilirler.

Telif haklarının ihlali halinde hukuk ya da ceza davası açılabilir. Bu belgenin amacı ise dava açılmadan önce, iyi niyetle ihlalin varlığına dair ilk bildirimin gönderilmiş olmasıdır. Böylece internet sitesi telif hakkı ihlalini durdurursa çıkar çatışması daha az masraflı bir şekilde sonlandırılmış olur.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu Telif Hakkı İhlal Bildirimi'nde;

  • İhlali yapan internet sitesiyle ilgili gerekli bilgiler,
  • Telif hakkı ihlal edilen eser veya eserlerle ilgili bilgiler,
  • İhlalin yapıldığı internet url adresi

gibi bilgiler yer almaktadır.

Telif hakkı sahibince ya da temsilicisi veya vekilince doldurulan bu belge e-mail yoluyla veya iadeli taahhütlü mektupla telif hakkı ihlali yapan internet sitesinin iletişim adresine gönderilir. Telif Hakkı İhlal Bildirimi'nin gönderildiğine ilişkin alındı belgesi veya teyit alınması ispat açısından faydalı olabilir.


Yasal Dayanak

Telif hakların korunması temel insan haklarından birisidir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 27. maddesine göre herkesin yaptığı her türlü bilim, edebiyat veya sanat eserinden mütevellit manevî ve maddî menfaatlerin korunmasına hakkı bulunur. Telif hakları Türkiye'de 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca (FSEK) korunmakla beraber Telif Hakkı İhlali Bildirimi özel olarak düzenlenmemektedir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur