Yazılım Devir Sözleşmesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Yazılım Devir Sözleşmesi

Son güncelleme Son güncelleme 31.03.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı8 ila 11 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 31.03.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 8 ila 11 sayfa

Örneği doldur

Bu Yazılım Devir Sözleşmesi, bir yazılımın mali haklarını devretmek isteyen iki kişi tarafından imzalanan bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile

  • Yazılımın sahibi olan kişi (devreden) ve
  • Yazılımın mali haklarını almak isteyen kişinin (devralan)

yazılım mali haklarının devrine ilişkin hak ve yükümlülükleri düzenlenebilir. Bu sözleşme, hem devredenin hem de devralanın haklarını korumak üzere hazırlanmıştır.

Devralan ve devreden bir insan (birey) olabilecekleri gibi, şirket, dernek, organizasyon gibi tüzel kişi de olabilirler.

Bu Yazılım Devir Sözleşmesi ile bir yazılım üzerindeki mali haklar, bu hakları almak isteyen kişiye devredilir ve bu kişiler arasındaki haklar, yükümlülükler ve sorumluluklar düzenlenir.


Yazılım Nedir?

Yazılım ile kastedilen, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik aygıtların birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu sağlayarak görevlerini ya da kullanılabilirliklerini geliştirmeye yarayan makine veya bilgisayar komutlarıdır. Yazılım, temelde bilgisayara nasıl çalışacağını söyleyen komutlar ve veriler bütünüdür.


Devrin Konusu Nedir?

Yazılım sahibinin, yazılım üzerindeki mali haklarının devri mümkündür. Yazılım sahibinin altı tane mali hakkı vardır: işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, umuma iletim hakkı ile pay ve takip hakkıdır.

Eğer, yazılıma ilişkin kullanma lisans hakkını devredecek lisans sahibi (yani yazılımın sahibi) ile bu yazılıma ilişkin kullanım hakkını elde etmek için lisans bedelini ödeme borcuyla yüklenen lisans alan kişi arasında bir yazılım kullanma lisans sözleşmesi yapılmak istenmekteyse, bu belge yerine Yazılım Kullanımına İlişkin Lisans Sözleşmesi kullanılmalıdır.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu Yazılım Devir Sözleşmesinde;

  • Yazılıma ilişkin bilgiler,
  • Yazılımın devri karşılığı ödenecek devir bedeli, devir bedelinin nasıl ve ne zaman ödeneceği;
  • Yazılımda bug (küçük yazılım hataları) çıkması halinde destek sağlanıp sağlanmayacağı;
  • Yazılıma ilişkin garanti verilip verilmediği;
  • Devrin zamanında yerine getirilmemesi halinde ceza ödenip ödenmeyeceği;
  • Yazılımın devir tarihinden sonra devredenin veya mirasçılarının izni olmaksızın devredilip, devredilemeyeceği;
  • Gizliliğe ilişkin yükümlülük olup olmayacağı (Gizlilik yükümlülüğü ile kastedilen devreden ve devralının sözleşme kapsamında birbiri ile paylaştığı bilgilerin gizli tutulmasına dair yükümlülüktür);
  • Rekabete ilişkin yükümlülük olup olmayacağı (Rekabet etmeme yükümlülüğü ise devredenin, yazılım konusu ile ilgili olarak devralanla rekabet içerisine girmemesine ilişkin bir yasaktır)

gibi bilgiler yer almaktadır.

Bu Yazılım Devir Sözleşmesi doldurulduktan sonra iki nüsha olarak çıktısı alınmalı ve imzalandıktan sonra nüshalardan biri Devralan diğeri ise Devreden tarafından saklanmalıdır. Bu Sözleşme'nin herhangi bir yerde (noter, Türk Patent ve Marka Ofisi gibi) onaylatılmasına veya tescil edilmesine ilişkin bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bununla beraber bu sözleşmenin yazılı olarak yapılması zorunludur.

Bu sözleşme imzalandıktan sonra damga vergisinin bankalar, vergi daireleri veya internet vergi dairesi aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir.


Yasal Dayanak

Yazılıma ilişkin mali haklara dair düzenlemeler 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda bulunur.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur