Kişisel Veri İşlenmesine İlişkin Bilgi Talebi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Kişisel Veri İşlenmesine İlişkin Bilgi Talebi

Son güncelleme Son güncelleme 04.04.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı1 ila 2 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 04.04.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 ila 2 sayfa

Örneği doldur

Kişisel Veri İşlenmesine İlişkin Bilgi Talebi formu, bir bireyin müşterisi, işçisi veya hissedarı olduğu veya herhangi başka bir sebepten bir şirket, kurum veya işletmeyle arasında doğan ilişki sonucu işlenen kişisel verileriyle ilgili bilgi talep etmesine olanak sağlayan formdur. İşlenen kişisel verileriyle ilgili bilgi edinen kişi daha sonra ilgili kuruma/şirkete Kişisel Veri Silinmesi Talebi Dilekçesi iletebilir.

Burada kişisel veri ile kastedilen kimliği belirli veya belirlenebilir bireye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişisel verilere başlıca örnekler şunlardır:

  • İsim- Soyadı,
  • Adres,
  • Telefon ve e-mail bilgileri,
  • Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
  • Sağlık ve hastalıklara ilişkin bilgiler,
  • Aileye ilişkin bilgiler,
  • Dini ve felsefi inançlar.

Bu kapsamda, her birey kişisel verisini işlediğine ilişkin bilgisi olduğu veya şüphe duyduğu kurum, kuruluş, şirket veya işletmelere başvurarak, kişisel verilerinin işlenip-işlenmediğini, saklanıp-saklanmadığını, üçüncü kişilerle paylaşılıp-paylaşılmadığını öğrenme hakkına sahiptir.

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan kişidir. Veri işleyen ise, veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak kişisel verileri işleyen kişidir. Bu anlamda örneğin çalışılan kurum, gidilen hastane, birlikte çalışılan kargo firması veri sorumlusu veya veri işleyen olabilir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Gerekli bilgiler girilerek doldurulan Bilgi Talebi formu, kişisel verilerin işlediğine ilişkin bilgi veya şüphenin olduğu kurum, kuruluş, şirket veya işletmelere e-posta yoluyla veya yazdırılıp imzalanarak iadeli taahhütlü posta ile iletilir.

Kişisel Veri İşlenmesine İlişkin Bilgi Talebi formunu alan tarafın bu talebe 30 gün içinde cevap vermesi gerekmektedir.

Başvurunun reddi, cevabın yetersiz olması veya cevap verilmemesi halinde söz konusu başvuruda bulunan kişi cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün veya başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na şikayette bulunabilir.


Yasal Dayanak

Kişinin, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğiyle ve bunun kapsamıyla ilgili bilgi edinme talebi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (yaygın adıyla 'KVKK') içerisinde yer almaktadır. İlgili hükümde, bireylere kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgi alma hakkı tanınmıştır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur