Sözleşmede Değişiklik Protokolü Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Sözleşmede Değişiklik Protokolü

Son güncelleme Son güncelleme 25.03.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı1 sayfa
4,5 - 2 oy
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 25.03.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Puan: 4,5 - 2 oy

Örneği doldur

Sözleşmede Değişiklik Protokolü ya da diğer adıyla Zeyilname, var olan bir sözleşmeyi değiştirmek ya da koşullarını düzeltmek için düzenlenir.

Bir sözleşmeyi tadil etmenin üç yolu vardır. Var olan maddelerde değişiklik yapmak, yeni maddeler eklemek ya da bazı maddeleri sözleşmeden çıkarmak.

Bu Protokol taraflar halihazırda var olan bir sözleşmenin tümünü değil yalnızca bir kısmını değiştirmek istediklerinde, yeni eklemeler ya da çıkarmalar yapmak istediklerinde kullanılır. Bu Protokol var olan tüm sözleşmeyi yürürlükten kaldırmaz ya da onun yerine geçmez. Bu Protokol orijinal sözleşmenin ekidir. Bu Protokol, taraflardan birinin adresi değiştiğinde bu bilgiyi ana sözleşmede düzeltmek için hazırlanabileceği gibi, orijinal sözleşmenin önemli maddelerinden birini değiştirmek veya kaldırmak için de kullanılabilir.

Bu Protokol orijinal sözleşmede yapılması gereken değişikliklerin, diğer maddelere dokunulmaksızın düzenlenmesiyle, uygun maliyetli ve hızlı bir şekilde yapılabilmesine olanak tanır.

Bu belge kullanılırken dikkat edilmesi gereken husus, sözleşme üzerinde değişiklik yapan bu Protokolün asıl sözleşmenin düzenlenme şekline tabi olmasıdır.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

İlk olarak halihazırda var olan sözleşmedeki değiştirilecek veya iptal edilecek maddeler belirlenmeli, yapılması planlanan eklemelere ve düzeltmelere tüm taraflar onay vermelidir. Daha sonra karar verilen bu düzenlemeler belge üzerine doldurulmalıdır. Taraf sayısınca doldurulan belge yazdırılıp tüm taraflarca (yetkililerince) yazdırılan tüm kopyaları imzalanmalı ve saklanmalıdır.

Bu Protokol notere verilecekse taraf sayısından bir fazla olacak şekilde yazdırılmalı ve bir kopyası Noterce saklanmalıdır.

Noterler, kişilerin işlemlerine yasal işlerlik kazandırarak hukuki güvenliği sağlayan kamu görevlileridir. Kira sözleşmesi, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ve şirket sözleşmesi gibi sözleşmelerde noter işlemi gerekir.


Yasal Dayanak

Sözleşme değişikliğine ilişkin düzenlemeler Türk Borçlar Kanunu ve özellikle madde 13'te yer almaktadır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur