Borcun Ödenmesi İçin İhtarname Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Borcun Ödenmesi İçin İhtarname

Son güncelleme Son güncelleme 26.11.2023
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı1 ila 2 sayfa
4,7 - 26 oy
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 26.11.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 ila 2 sayfa

Puan: 4,7 - 26 oy

Örneği doldur

Borcun ödenmesi için ihtarname, bir alacağın yazılı olarak talep edilmesi ve alacağın ödenmemesi halinde karşılaşabilecek maliyetin ve hukuki sonuçların karşı tarafa hatırlatılması amacıyla kullanılır. İhtarname borçluya uyarı niteliğindedir.

Borç sözleşmesinde ödeme zamanı belirlenmişse, ödeme zamanı gelmeden ihtarname çekilemez. Eğer sözleşmede ödeme tarihi belirlenmemişse ya da ödeme vadesi geçmişse ihtarname ile alacak istenebilir.

İhtarname, dava dosyasına delil olarak konabilir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Borcun ödenmesi için gönderilen ihtarname ile borçlu temerrüde düşürülür. Faizin ihtarname gönderilmesi ile işlemeye başladığı hallerde, ihtarnamenin borçlunun eline geçmesi ile temerrüt faizi işlemeye başlar.

Bu belge ile borçlu borcunu ödememekle hem davaya muhatap olacağını hem de asıl borcuna ek olarak mahkeme masrafları, faiz, avukatlık ücretleri gibi ek mali külfetlere katlanmak zorunda kalacağını öğrenecektir. İhtarname bu haliyle hem alacaklı hem de iyi niyetli borçlu için faydalı bir yoldur.

Bu belgedeki şablonlar doldurulmalı ve çıktısı alınarak imzalanmalıdır. Kanuna göre, ihtarnamenin yazılı halde olması yeterlidir. Bu belge, ileride doğabilecek diğer hukuki durumlara kesin delil oluşturması için iadeli taahhütlü mektup olarak ya da noter aracılığıyla gönderilebilir.

İhtarnamenin tebliğ edildiğine dair tebliğ şerhi veya evrakın saklanması uygun olacaktır.


Yasal Dayanak

Bu ihtarname Türk Borçlar Kanunu'nun 117. ve 126. maddeleri arasında düzenlenmiştir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur