Borç Sözleşmesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Borç Sözleşmesi

Son güncelleme Son güncelleme 26.11.2023
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı5 ila 7 sayfa
4,7 - 51 oy
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 26.11.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 5 ila 7 sayfa

Puan: 4,7 - 51 oy

Örneği doldur

Borç sözleşmesi, bireyler veya şirketler tarafından birine borç para vermek ya da birinden borç almak istendiğinde, borç ilişkisinin şartlarını belirleyen bir belge oluşturmak için kullanılır. Bu sözleşme yasal olarak bağlayıcıdır ve bu nedenle borç ilişkisinin tarafları olan borç veren ve borçlunun haklarını korumaya yardımcı olur.

Bu sözleşme ile borç veren, belirlenmiş bir para ile borçluya bir miktar borç vermeyi taahhüt eder. Borçlu ise, sağlanan para miktarını geri ödemeyi taahhüt eder.


Bu Sözleşme Nasıl Kullanılır?

Bu sözleşmeyi kullanarak hem borç alan hem de borç verenin hak ve yükümlülüklerini belirleyen yasal bir belge oluşturulabilir. Borç sözleşmesinin kullanım amacı borç ilişkisine ilişkin yazılı kanıt oluşturmaktır. Bu nedenle borç vermek ya da borç almak için bu borç sözleşmesi kullanılabilir.

Borç sözleşmesi hem borç alan hem de borç veren üzerinde bağlayıcıdır.

Bu sözleşme kapsamında, borçlunun ve alacaklının bilgileri ile borç olarak alınan paranın miktarı, geri ödeme tarihi, ödeme planı gibi bilgiler yer alır.

Alacak bir gayrimenkul (taşınmaz) ile teminat altına alınmak isteniyor ise; taşınmaz ipoteğinin geçerli olabilmesi için; resmi şekilde yapılacak bir ipotek sözleşmesi ayrıca imzalanmalı ve taşınmaz ipoteği tapuya tescil edilmelidir.

Sözleşmeye anapara faizi, temerrüt faizi, borçlu adına kefil gerekip gerekmediği gibi daha detaylı bilgiler eklenerek daha kişisel bir belge elde edilebilir.

Sözleşmede anapara ya da temerrüt faizi uygulanacağı kararlaştırılacak ise Türk Borçlar Kanunu hükümleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Formda yer alan sorulara cevap verin. Bu form doldurulduktan sonra hazırlanan borç sözleşmesinin iki nüsha olarak çıktısı alınmalı ve imzalandıktan sonra nüshalardan biri borçlu diğeri ise borç veren tarafından saklanmalıdır.


Yasal Dayanak

Türk Borçlar Kanunu'nun 379. - 392. maddeleri arasında Ödünç Sözleşmeleri başlığı altında düzenlenmiştir.

Sözleşmenin kurulması, değiştirilmesi ve sona ermesi hakkındaki Türk Borçlar Kanunu genel hükümleri ayrıca uygulanabilir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur