Genel Kurulda Oy Kullanılmasına Dair Vekaletname Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Genel Kurulda Oy Kullanılmasına Dair Vekaletname

Son güncelleme Son güncelleme 15.03.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı1 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 15.03.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Örneği doldur

Vekalet sözleşmesi, bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiğine dair belgedir. Halka açık ortaklıkların genel kurullarında vekaleten oy kullanılması, pay sahiplerine çağrıda bulunarak vekalet toplanması ve/veya oy sözleşmesi yapılması mümkündür.

Oy hakkının pay sahibi tarafından belirli bir yönde kullanılması amacı ile bu vekalet sözleşmesi kullanılır.

Genel kurul toplantısına katılamayacak olan ve oyunu bir başkasına vekalet vererek kullanmak isteyen paydaş, genel kurulda görüşülecek olan gündem maddelerine ilişkin hangi yönde oy kullanılmasını istediğini detaylı şekilde belirtir.

  • Vekil kendi görüşleri doğrultusunda oy kullanabilir.
  • Vekil yönetim kurulunun kararları doğrultusunda oy kullanabilir.
  • Vekalet verenin detaylı talimatları doğrultusunda oy kullanılabilir.

Her gündem maddesi için kabul, ret veya şerh düşerek kabul olmak üzere kararlarını ayrı ayrı bildirebileceği gibi hepsini kabul veya hepsini ret şeklinde de kararını açıklayabilir.

Vekalet veren, vekalet verdiği kişiye hangi yönde karar verilmesini istediğini detaylı olarak bildirmek yerine vekilin kendi kararları doğrultusunda onun adına karar vermesine de onay verebilir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Vekalet veren, vekalet verdiği kişiden hangi yönde oy kullanmasını istediğini açıkça ve detaylı şekilde oy kullanımına ilişkin vekalet sözleşmesinde belirtmelidir. Vekil bu talimatlara uygun olarak genel kurulda vekalet veren adına oy kullanır.

Form doldurulduktan sonra iki nüsha çıktısı alınarak imzalanır ve taraflarca saklanır.


Yasal Dayanak

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'te genel kurulda oy kullanılmasına dair vekaletname verilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur