En başa dön
Gizlilik Sözleşmesi Örneği doldur

Gizlilik Sözleşmesi

Son güncelleme
Son güncelleme 16.03.2023
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 6 ila 9 sayfa
Puan 4,8 - 35 oy
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncellemeSon güncelleme: 16.03.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 6 ila 9 sayfa

Puan: 4,8 - 35 oy

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi, taraflar arasında yürütülen proje ya da paylaşılan iş konusu ile ilgili olarak, gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin, ilgili kişinin onayı alınmadıkça herhangi bir üçüncü kişiye açıklanmamasını temin eden sözleşmedir. Bu sözleşme ile gizliliğin sınırları ve koşulları belirlenebilir.

Bu sözleşme ile taraflar, proje ve fikirlerin çalınmasından ve aynı zamanda henüz tamamlanmamış ve üzerinde çalışılan bir projenin üçüncü kişilerce öğrenilmesi ve üzerinde fikir beyan edilmesinden korunmuş olur.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belge taraflara, bir diğer kişi ya da firmayla paylaşılan fikir ve projelerin üzerinde kontrol hakkı sağlar. Ticari sırların korunması için kullanılan bu sözleşme, bilgi alışverişinin hangi amaçla yapılacağı, bilgilerin ne kadar süre gizli tutulacağı, bilgilerin ancak izin verilen kapsamda üçüncü kişilere iletilebileceği ve taraflardan biri talep ettiği halde bu bilgilerin iade veya imha edileceği gibi hükümler içerir.

Bu sözleşmeyi ihlal eden ya da korunması yönünde çaba göstermeyen ilgili taraf, tazminat ile cezalandırılır. Bu sebepten ötürü cezai şart hükmü bir gizlilik sözleşmesinin olmazsa olmazıdır. Cezai şart tutarının caydırıcı olması ve karşı tarafın gizliliği ihlal ederek elde edebileceği muhtemel gelirden yüksek olması da sözleşmenin işlerliği açısından önem arz etmektedir.

Bu sözleşme örneği tamamlandıktan sonra, çıktısı alınmalı ve her iki tarafça imzalanmalıdır. Her iki taraf sözleşmenin bir örneğini saklamalıdır.


Yasal Dayanak

Türkiye' deki kanunlarda Gizlilik Sözleşmesi' nin düzenlendiği bir kanun maddesi yer almamaktadır. Gizlilik Sözleşmesi' ne Türk Borçlar Kanunu' ndaki genel sözleşme hükümleri, İş Kanunu ve Ticaret Kanunu hükümleri uygulanabilir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur