Gizlilik Sözleşmesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Gizlilik Sözleşmesi

Son güncelleme Son güncelleme 27.05.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı6 ila 9 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 27.05.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 6 ila 9 sayfa

Örneği doldur

Gizlilik sözleşmesi nedir?

Gizlilik Sözleşmesi, yürütülen bir proje ya da paylaşılan bir konusu ile ilgili olarak, özel önem atfedilen bilgi ve belgenin, bilgiyi paylaşan tarafın onayı alınmadıkça herhangi bir üçüncü kişiye açıklanmamasını temin eden sözleşmedir. Özellikle teknik çizim, patent, yazılım kaynak kodu, algoritma, özgün fikir, tasarım, iş fikri, müşteri listesi, portföy, finansal durum, resmi kurumlarla yapılan yazışmalar, satış hacimleri gibi bilgileri korumak amacıyla gizlilik sözleşmesi yapılır.


Gizlilik sözleşmesinin türleri nelerdir?

Gizlilik sözleşmesi tek taraflı veya iki taraflı olarak yapılabilir:

  • Tek taraflı gizlilik sözleşmesinde, yalnızca sözleşmeyi imzalayanlardan biri gizli bilgi paylaşmaktadır. Diğer taraf ise kendisine sağlanan gizli bilgileri korumayı kabul eder.
  • İki taraflı gizlilik sözleşmesinde ise, her iki taraf da birbirlerine gizli bilgi paylaşır ve her iki taraf da kendisine sağlanan gizli bilgileri korumayı kabul eder.


Gizlilik sözleşmesi en çok hangi durumlarda kullanılır?

Gizlilik sözleşmesi genelde birbirleri ile iş ortaklığı yapmak isteyen şirketler, birlikte projeye başlamak isteyen kişiler veya bir ihaleye birlikte teklif sunmak isteyen organizasyonlar arasında kullanılır. Ayrıca bir şirketin varlıklarını satışa çıkartması halinde, potansiyel alıcı şirketlere sağladığı gizli bilgileri korumak amacıyla da gizlilik sözleşmesi yapıldığı görülmektedir.


Gizlilik sözleşmesi yapmak zorunlu mudur?

Hayır, gizlilik sözleşmesi yapmak zorunlu değildir. Ayrıca yazılı yapma zorunluluğu da bulunmayıp, istenirse sözlü olarak da yapılabilir.

Öte yandan yazılı bir gizlilik sözleşmesi yapılmaması herhangi bir uyuşmazlık durumunda hangi bilgilerin gizlilik sözleşmesi ile korunduğunu ispatlamayı oldukça zorlaştıracaktır. Bu yüzden yazılı bir gizlilik sözleşmesi yapılması önemlidir.


Gizlilik sözleşmesinde hangi unsurların bulunması zorunludur?

Gizlilik sözleşmesinde aşağıdaki unsurların düzenlenmesi gerekir:

Gizlilik sözleşmesini imzalayanlara ilişkin bilgiler: Gizli bilgiyi alan ve paylaşan kişilere ilişkin ad-soyad, ticari unvan, adres gibi bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

Gizli bilgilerin konusunu oluşturan bilgilere ilişkin detaylar: İki taraf arasında paylaşan bazı özel nitelikli bilgilerin gizli olması esastır. Bir sınırlama yapılabilmesi için örneğin bir proje ya da işe ait bilgilerin tamamının gizli bilgi olması gibi belirlemeler yapılmalıdır.

Gizli bilgilerin hangi süreyle korunacağı: Gizli bilgilerin ne kadar süre boyunca korunacağının belirlenmesi önemlidir. Örneğin gizli bilgiler, bir ticari ilişki boyunca korunabileceği gibi; örneğin gizlilik sözleşmesini imzalayanlar arasındaki ticari ilişki sona erdikten sonra da bir süre boyunca korunmaları kararlaştırılabilir.


Gizlilik sözleşmesini kimler imzalayabilir?

Gizlilik sözleşmesini imzalayacak kişiler için özel şartlar öngörülmemiştir.

Bununla beraber, gizli bilgiyi alan veya paylaşan kişi gerçekleştirdiği eylemlerin anlamını ve sonuçlarını kavrama yeteneğine sahipse, yani küçük bir çocuk değilse veya akıl hastalığı yoksa, bununla beraber 18 yaşından küçükse veya hukuken bir mahkeme kararı ile kısıtlanmış ise, ancak velisinin veya vasisinin rızası bulunmak şartıyla bu sözleşmeyi imzalayabilir. Örneğin 15 yaşında bir lise öğrencisi, eylemlerinin sonuçlarını anlama olgunluğuna sahiptir. Öte yandan bu sözleşmeyi imzalamak için velisinin (annesinin/ babasının) iznine ihtiyaç duyar.


Gizlilik sözleşmesinde süre ne anlama gelir?

Gizlilik sözleşmesi çerçevesinde korunacağı kararlaştırılan gizli bilgilerin ne kadar süre boyunca korunacağının belirlenmesi gerekir.

Bu süre serbest olarak kararlaştırılabilir. Burada gizlilik sözleşmesini imzalayanlar için gizli bilginin ticari ve ekonomik önemine dikkat etmek gerekir. Örneğin ticari ilişkileri sona erdikten sonra 2 yıl boyunca gizli bilgilerinin korunacağına karar verilmiş ise; bu genelde söz konusu gizli bilgilerin artık bu süre sonunda ekonomik açıdan menfaat getirmeyeceğinin varsayılmasıdır. Örneğin bir moda tasarımına ilişkin gizlilik sözleşmesi yapılmışsa, her yıl moda değiştiğinden daha kısa bir koruma süresi belirlenmiş olabilir.


Gizlilik sözleşmesi hazırlandıktan sonra ne yapılmalıdır?

Belge doldurulup dikkatlice okunduktan sonra hazırlanan gizlilik sözleşmesinin taraf sayısınca çıktısı alınmalı ve imzalandıktan sonra nüshalardan her biri bir tarafça saklanmalıdır.

Son olarak sözleşmeye ilişkin damga vergisi, vergi daireleri, bankalar veya interaktif vergi dairesi (internet) aracılığıyla ödenmelidir.


Gizlilik sözleşmesine hangi belgeler eklenebilir?

Gizlilik sözleşmesi ile koruma altına alınan gizli bilgiye ilişkin detayları içeren belgeler gizlilik sözleşmesine eklenebilir. Ayrıca eğer gizlilik sözleşmesini imzalayanlardan biri organizasyonsa, yetkili kişisini gösteren imza sirkülerini sözleşmeye ek yapabilir.


Gizlilik sözleşmesini noterde onaylatmak zorunlu mudur?

Hayır, gizlilik sözleşmesinin noterde onaylatılma zorunluluğu yoktur. Gizlilik sözleşmesini imzalayanlar istiyorsa noter harcı ödeyerek sözleşmeyi noterde onaylatabilir.

Sözleşmenin noterde onaylatılması, gizli bilgi paylaşan ve alan kişilerin gelecekte bu sözleşmenin kendisi tarafından imzalanmadığını iddia etmesini önler. Çünkü noter onayı, söz konusu imzanın, imza atana ait olduğunu noterin onaylamasına dair bir işlemdir. Dolayısıyla noter aracılığıyla gizli bilgi paylaşan ve alan kişilerin sözleşmeyi kendilerinin imzalandığı ispatlanmış olur.

İkinci olarak ise sözleşmenin noterde onaylatılması; gizli bilgi paylaşan ve alan kişilerin gelecekte aslında sözleşmeyi imzalamak istemediğini iddia etmesini önlemeye yardımcıdır. Çünkü gerçekte sözleşmeyi imzalamak istemeyen bir kişinin bunu en geç noterin huzurunda onaylama işlemi yapılırken notere bildirmesi beklenir. Böylece noter onayı, sözleşmenin şekline, imzalara ve yapılışına ilişkin çıkabilecek uyuşmazlıkları önlemiş olur.


Gizlilik sözleşmesi hazırlandıktan sonra hangi masraflar ödenmelidir?

Bu gizlilik sözleşmesine ilişkin damga vergisi, vergi daireleri, bankalar veya interaktif vergi dairesi (internet) aracılığıyla ödenmelidir.


Gizlilik sözleşmesinin yasal dayanağı nedir?

Türkiye' deki kanunlarda Gizlilik Sözleşmesinin düzenlendiği bir kanun maddesi yer almamaktadır. Gizlilik Sözleşmesine Türk Borçlar Kanunu' ndaki genel sözleşme hükümleri, İş Kanunu ve Ticaret Kanunu hükümleri uygulanabilir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur