En başa dön
İş Adresi Değişikliği Bildirim Dilekçesi Örneği doldur

İş Adresi Değişikliği Bildirim Dilekçesi

Son güncelleme
Son güncelleme 29.04.2023
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 1 sayfa
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncellemeSon güncelleme: 29.04.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

İş Adresi Değişikliği Bildirim Dilekçesi

Bu belge, vergi mükelleflerinin bilinen iş adreslerini değiştirmeleri halinde adres değişikliğini vergi dairesine bildirmek için kullanılır.

Adres değişikliği bir yerden bir yere nakil suretiyle olabileceği gibi aynı yerdeki cadde, sokak veya kapı numarasının değişmesi şeklinde de olabilir. Bu durumda da mükelleflerin meydana gelen değişikliği vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir.

Mükelleflerin ikametgah veya iş yeri adreslerindeki değişiklikleri olayın gerçekleşmesinden itibaren bir aylık süre içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine elden veya posta aracılığıyla yeni adreslerini bildiren bir dilekçe vererek bildirmeleri gerekmektedir.

Mükelleflerce adres değişikliğine ilişkin bildirimlerin ilgili kanunun öngördüğü bir aylık sürede yapılmaması halinde vergi dairelerince mükellefler adına ikinci derece usulsüzlük cezası uygulanır.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Mükellefler tarafından bildirilen adreslerde mahalle, cadde ve sokak isimleri kısaltmalar kullanılmadan tam ve açık bir şekilde belirtilmelidir. Mükellefe ulaşılabilecek tüm telefon numaraları ve varsa elektronik posta adresi de dilekçede yer almalıdır.

Formda yer alan sorulara cevap verin. Bu form doldurulduktan sonra hazırlanan belgenin çıktısı alınmalı ve adres değişikliği bildiriminde bulunacak olan kişi tarafından imzalanmalıdır. İmzalanan belge elden ya da posta yolu ile ilgili vergi dairesine ulaştırılmalıdır.


Yasal Dayanak

İş Adresi Değişikliği Bildirimi Dilekçesi, Adres Değişikliklerini Bildirme ile ilgili Tebliğ hükümlerine tabidir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur