Sözleşme Değişikliği Talebi Mektubu Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Sözleşme Değişikliği Talebi Mektubu

Son güncelleme Son güncelleme 05.05.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı1 sayfa
5 - 1 oy
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 05.05.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Puan: 5 - 1 oy

Örneği doldur

Bu belge, sözleşme metninde (hükümlerinde veya maddelerinde) değişiklik yapmak istendiğinde bunu karşı tarafa yazılı olarak bildirmek için kullanılan bir talep mektubudur.

Bu belge, orijinal sözleşme metni üzerinde değişiklik yapmak için tek başına yeterli değildir. Bu belge sözleşmede değişiklik yapmak istendiğini karşı tarafa bildirmek için kullanılır ve karşı tarafın onay vermesi halinde taraflar arasında Sözleşmede Değişiklik Protokolü imzalanmalıdır ve böylelikle sözleşmenin orijinal metninde değişiklik yapılmış olur.

Sözleşme Değişikliği Talebi Mektubu asıl sözleşmede değişiklik yapmanın ilk adımıdır. Bu belgedeki değişiklik talebine olumlu cevap verilmesi halinde; taraflar arasında ek protokol imzalanarak, orijinal sözleşme metninde değişiklik yapılmış olur.

Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Sözleşme Değişikliği Talebi, sözleşmenin bir tarafı sözleşmenin bazı hükümlerinde ya da maddelerinde değişiklik yapmak ve bunu diğer tarafın onayına sunmak istediğinde kullanılır.

Bu belge içerisinde, sözleşme içeriğinde değişiklik yapmak istenen maddenin içeriği ve maddede yapılacak değişikliklere detaylı bir şekilde yer verilmelidir. Sözleşme değişiklik talebinin yazılı olarak yapılması ve sözleşmenin diğer tarafının yazılı olarak geri bildirimde bulunması tarafların elinde kanıt oluşturması bakımından önemlidir. Bu belge ile karşı tarafından onayı alındıktan sonra taraflar arasında Sözleşmede Değişiklik Protokolü imzalanmalıdır.

Bu belge doldurulduktan sonra çıktısı alınarak imzalanmalı ve isteğe bağlı olarak posta veya e-posta yolu ile sözleşmenin diğer tarafına gönderilmelidir.


Yasal Dayanak

Türkiye'de Sözleşme Değişikliği Talebi Mektubunu düzenleyen herhangi bir özel kanun bulunmamaktadır. Belgenin yorumlanmasında Türk Borçlar Kanunu'nun sözleşmelere ilişkin genel hükümleri kullanılabilir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur