Sözleşme Yenilememe Bildirimi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Sözleşme Yenilememe Bildirimi

Son güncelleme Son güncelleme 04.03.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı1 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 04.03.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Örneği doldur

Sözleşme Yenilememe Bildirimi aralarında sözleşmesel bir ilişki olan iki tarafın aralarında bulunan sözleşmeyi yenilemeyeceklerine dair birbirlerine gönderdikleri bir bildirimdir. Sözleşme ile kastedilen iki taraf arasında gerçekleştirilen bir anlaşmadır. Sözleşme çok çeşitli hususlarda kurulabilir, örneğin mal alım satımına yönelik alım satım sözleşmesi yapılabileceği gibi, bir konutun kiralanması için kira sözleşmesi yapılabilir.

Sözleşme Yenilememe Bildirimi taraflar arasındaki sözleşmenin (aşağıda açıklandığı üzere) belirli süreli sözleşme olması durumunda ya da otomatik yenilenme maddesi olması durumunda; sözleşmenin yenilenmesini istemeyen tarafın, diğer tarafa yazılı bir bildirimde bulunması amacıyla kullanılır.

Bu Sözleşme Yenilememe Bildirimi sayesinde sözleşmenin yenilenmesini istemeyen taraf diğer tarafa sözleşmenin yenilenmeyeceğini bildirir.

  • Otomatik yenilenme maddesi belirli süreli sözleşmeler yaparken aksi belirtilmedikçe sözleşmenin yenileneceğinin sözleşmede düzenlendiği hükümdür. Genellikle iş hayatında taraflar bu tip maddeleri sözleşmeye ekleyebilirler.
  • Belirli süreli sözleşme ise sözleşmenin geçerli ve yürürlükte olduğu sürenin sözleşmede açıkça belirlendiği hallerde söz konusu olur.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belgede,

  • Bu bildirimi gönderen ve alacak olan taraflara ilişkin bilgiler,
  • Yenilenmeyecek olan sözleşmenin hangi tarihte imzalandığı ve konusu,
  • Varsa ihbar süresi,
  • Varsa yenilememe gerekçesi,

gibi bilgiler yer alır.

Bu belge sözleşmeyi yenilemek istemediğini karşı tarafa bildirmek isteyen tarafça doldurulur. Özellikle belirli süreli sözleşmelerde, yani sözleşmeden yazan tarihten sonra ilişkinin biteceği kararlaştırılmış olan sözleşmelerde, bu bildirim sözleşme bitiminin daimi olmasını sağlar.

Bazen sözleşmelerde, sözleşmenin yenilenmemesine yönelik bildirim yapılabilmesi için karşı tarafa bir süre verilmesi (ihbar süresi gibi) söz konusu olabilir. Bu sebeple, Sözleşme Yenilememe Bildirimi gönderilmeden önce sözleşmede böyle bir hüküm bulunup bulunmadığının kontrolü önemlidir.

Tarafların ve sözleşmesel ilişkinin detaylarıyla doldurulan belge yazdırılıp imzalanarak veya elektronik olarak imzalanarak alıcı karşı tarafa gönderilir. Belgeyi dolduran taraf kendinde de bir kopyasını saklar.


Yasal Dayanak

Sözleşme Yenilememe Bildirimini düzenleyen özel bir yasa bulunmamakla beraber taraflar arasındaki sözleşmede bu bildirimle ilgili özel düzenlemeler olabilir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur