En başa dön
Pay Sahipleri Sözleşmesi Örneği doldur

Pay Sahipleri Sözleşmesi

Son güncelleme
Son güncelleme 10.06.2023
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 3 ila 5 sayfa
Puan 4,7 - 3 oy
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncellemeSon güncelleme: 10.06.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 3 ila 5 sayfa

Puan: 4,7 - 3 oy

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Pay Sahipleri Sözleşmesi

Pay sahipleri sözleşmesi, bir şirketin hissedarları arasında akdedilen ve pay sahipliği statüsü ile ilgili olarak şirketi yönetme, ortaklık sıfatlarına, ortaklık haklarına ve sorumluluklarına ilişkin kuralları detaylı şekilde belirlemeye imkan veren sözleşmedir.

Şirketlerin esas sözleşmelerinde hüküm altına alınması mümkün olmayan pay sahipliğine ilişkin hükümlerin pay sahipleri arasında özel olarak düzenlenmesine ve gizliliğin korunmasına imkan veren bir sözleşmedir.

Ortak bir amaca hizmet etmek şirketlerin önemli bir unsurudur. Pay sahipleri sözleşmesinin kurulması ile paydaşlar arasındaki ortak amaç unsuru taraflarca daha detaylı bir şekilde düzenlenebilmektedir. Pay sahipleri sözleşmesine taraf olan paydaşlar arasında, pay sahibi sözleşmesi hükümleri geçerli olmakta ve sözleşme tarafları birbirlerine karşı bu hükümleri öne sürebilmektedir. Pay sahibi sözleşmesi niteliği gereği nispi bir sözleşme olduğundan üçüncü kişilere karşı ileri sürülmesi mümkün değildir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Pay sahipleri sözleşmesi ile şirkette pay sahibi olan taraflarca ortaklığa ilişkin hükümlerin detaylıca düzenlenmesi mümkündür. Paydaşlar ortaklığın örgütü ve işleyişine ilişkin olarak düzenlemeler yapabilir.

Sözleşme tarafları pay devri kısıtlamaları içeren düzenlemeler de yapabilir. Paylara ilişkin olarak öncelik hakkı, ön alım hakkı, alım hakkına ilişkin düzenlemeler yapabilirler.

Şirket oluşumunda birtakım taahhütlerin yerine getirilmesi oy kullanma yolu ile gerçekleşmektedir. Pay sahipleri sözleşmesinde sözleşme tarafları genel kurulda oy kullanıma ilişkin düzenlemeler de yapabilecektir. Bu düzenlemeler ile tarafların ortak hareket etmesi sağlanır ve genel kurul toplantılarında kararların istenen yönde alınması kolaylaştırılır. Ancak bu durum sadece bu sözleşmenin tarafı olan paydaşları bağlamaktadır.

Taraflarca sözleşmeye aykırılık hallerinde uygulanacak cezai yaptırımlara ilişkin düzenlemeler yapılabilir. Niteliği gereği pay sahipleri sözleşmesi bir borçlar hukuku sözleşmesidir. Taraflar sözleşme serbestisi uyarınca pay sahipleri sözleşmesini hazırlar. Bu nedenle sözleşmeye aykırılık hallerinde borçlar hukuku kapsamında düzenlenen yaptırımlar gündeme gelecektir.

İşbu sözleşme formdaki bilgiler girilerek doldurulmalıdır. Daha sonra çıktısı alınan belge, sözleşmeye taraf olmak isteyen pay sahiplerince imzalanmalıdır.


Yasal Dayanak

Pay sahipleri sözleşmesi borçlar hukuku kapsamında sözleşme serbestisi ilkesine dayanılarak paydaşların ortak amaç unsurunu temin etmek amacı ile meydana getirdiği bir sözleşme türüdür. Türk hukukunda pay sahipleri sözleşmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak sözleşmesel bir uyuşmazlık halinde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 112 ve devamında düzenlenen genel borca aykırılık hükümleri gündeme gelecektir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur