Sosyal Güvenlik Kurumunca Verilmiş İdari Para Cezasına İtiraz Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Sosyal Güvenlik Kurumunca Verilmiş İdari Para Cezasına İtiraz

Son güncelleme Son güncelleme 06.03.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı1 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 06.03.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Örneği doldur

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından idari para cezası kesilebilir. Bu cezalar, genel olarak aylık prim ve hizmet belgesinin gecikmesi, işe giriş belgesi, işten ayrılış belgelerinin zamanında bildirilmemesi, iş kazası olayının geç bildirilmesi gibi durumlar olabilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gönderilen para cezasının haksız olarak verildiği düşünülüyorsa, para cezası muhatabı bu cezaya itiraz etme hakkına sahiptir. Bu itiraz belli bir süre içerisinde yapılmalıdır. İdari para cezası tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde itiraz edilmelidir.

Kanuni süre içerisinde itiraz edilmediği takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu itirazı direkt reddedebilir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde itiraz dilekçesinin nasıl olacağına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. İtiraz eden kişi itiraz dilekçesini, itiraz nedenini açık bir şekilde dile getirip yazarak ilgili kuruma göndermelidir. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak olan itiraz, para cezası hangi Sosyal Güvenlik Merkezi'nden gönderilmiş ise oraya yapılmalıdır.

Dilekçe 15 günlük süre içinde elden ilgili kuruma teslim edilebileceği gibi posta yolu ile de gönderilebilir. İtiraz dilekçesi iadeli taahhütlü posta veya APS yoluyla gönderilmişse, postaya verilen tarih itiraz tarihi olarak esas alınır. Ancak normal posta veya kargo tarihi ile ilgili kuruma itiraz dilekçesi gönderilirse, posta veya kargonun ilgili kuruma ulaştığı tarih itiraz tarihi olarak esas alınır. Dolayısıyla 15 günlük süre içerisinde itirazın yapılmış sayılması için posta gönderim yöntemine dikkat edilmelidir.


Yasal Dayanak

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında düzenlenen ilgili hükümler uyarınca kesilen idari para cezasına İdari Yargılama Usulü Kanunu kapsamında itiraz edilmesi mümkündür.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur