Tek Ortağa Düşme Hakkında Yönetim Kurulu Kararı Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Tek Ortağa Düşme Hakkında Yönetim Kurulu Kararı

Son güncelleme Son güncelleme 15.03.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı1 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 15.03.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Örneği doldur

Tek Ortağa Düşme Bildirimi, bir anonim şirketin ortak/ hissedar sayısı bir kişiye düştüğünde, yönetim kurulunca bu durumun tescil ve ilan ettirilmesine hizmet eder. Bu tescil ve ilan bildirimi kanuni bir zorunluluktur.

Eğer pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması halinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir.

Aksi halde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmaya yönetim kurulu sorumludur.

Bu belge,

  • ilgili kararın alındığı yönetim kurulu toplantısıyla ilgili bilgileri,
  • şirketin adını ve sicil numarasını,
  • şirketin sermayesini ve
  • tek ortağın şirketse (tüzel kişiyse) adres, sicil numarası ve unvanını;
  • bireyse (gerçek kişiyse) adını soyadını, uyruğunu, kimlik numarasını, adres bilgisini

içerir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Şirketin Yönetim Kurulu tarafından imzalanan ve noterde tasdik ettirilen işbu Tek Ortağa Düşme Hakkında Yönetim Kurulu Kararı kararı, anonim şirketin kayıtlı olduğu ticaret sicil müdürlüğüne aşağıda listelenen diğer evraklarla birlikte sunulur:

  • Hisse Devir Anlaşması
  • Dilekçe (Söz konusu dilekçe, her ticaret sicil müdürlüğü tarafından farklı formatta talep edilmekte olduğundan, dilekçe örneği ilgili ticaret sicil müdürlüğü internet sitesinden alınmalıdır.)
  • İşbu Tek Ortağa Düşme Hakkında Yönetim Kurulu Kararı
  • Şirketin son ortaklık yapısını gösteren pay defterinin ilgili sayfalarından suret

Ticaret sicil müdürlükleri, bağımsız bir yapıda olduklarından dolayı başkaca evraklar da talep edebilirler. Bu sebeple, anonim şirketin kayıtlı olduğu ticaret sicil müdürlüğüne gidilmeden önce, başka bir evrak istenip istenmediği, ilgili müdürlüğün internet sayfasından kontrol edilmelidir. Anonim şirketin hangi ticaret sicile kayıtlı olduğu, Ticaret Bakanlığı'nın MERSİS sisteminden tespit edilebilir.

Akabinde tescil ve ilan işlemleri ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.


Yasal Dayanak

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 338. maddesinde tek ortağa düşmeyle ilgili hükümler vardır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur