Tahkim Sözleşmesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Tahkim Sözleşmesi

Son güncelleme Son güncelleme 03.03.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı2 ila 3 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 03.03.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 2 ila 3 sayfa

Örneği doldur

Bu Tahkim Sözleşmesi, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri yerine, tahkim yoluyla hakem(ler)ce çözülmesine ilişkin olarak taraflar arasında hazırlanan bir sözleşmedir.

Tahkim, kanunun tahkim yolu ile çözümlenmesine cevaz verdiği konularda olmak kaydı ile taraflar arasında doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların, devlet yargısı ile çözülmesi yerine, devlet yargısı dışında, hakem adı verilen bağımsız kimseler aracılığı ile çözülmesi konusunda taraflar arasında yapılan anlaşma sonucu yapılan yargılamadır. Söz konusu hakemlerin hukuk mezunu olması dahi gerekmez.

Belirtmek gerekir ki, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların mahkemelerde çözülmesi esastır; devlet kurduğu mahkemeler aracılığıyla bu görevi yerine getirir. Ancak, özellikle özel hukuka (sözleşme, ticari ilişkiler gibi) ilişkin olan bazı uyuşmazlıkların çözülmesi bakımından, tarafların mutabakata varmaları halinde, devlet mahkemeleri yerine tahkim yargılamasına gidilmesine izin verilmiştir. Bunun sonucu olarak, taraflar, kanunun tahkim ile çözülmesine izin verdiği konularda uyuşmazlıklarının hakemlerce çözülmesini kararlaştırabilirler.

Tarafların, devlet yargısı yerine uyuşmazlık çözümü için hakemleri yetkili kılmaları, ancak karşılıklı rıza bağlamında aralarında yazılı şekilde yapılacak bir sözleşme ile olabilmektedir. Yazılı şekilde yapılmayan tahkim anlaşmaları geçerli olmayacak, hüküm ve sonuç doğurmayacaktır. Bu doğrultuda tahkim sözleşmesi, tarafların, sözleşmeden kaynaklansın veya kaynaklanmasın, aralarında mevcut bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tümünün veya bazılarının tahkim yoluyla çözülmesi konusunda yaptıkları sözleşmedir ve ulusal yargının (mahkemelerin ve hakimlerin) bertaraf edilmesi amacını taşır.

Aşağıdaki konularda tahkime gidilemez:

 • Taşınmaz mallar üzerindeki ayni (mülkiyete ilişkin) haklar (tescil, sicilin düzeltilmesi, tescile zorlama, ipotek)
 • Aile hukukuna dair hususlar (boşanma, nafaka, soy bağı, ayrılık, evliliğin geçersizliği, çocuğun velayeti)
 • İflas ve konkordato kararları,
 • İşçi - işveren uyuşmazlıkları,
 • Cezai olaylar (suçlar, adli cezalar).

Taraflar tahkim yargılamasının dilerlerse bir kurum eliyle yürütülmesini de isteyebilirler. Uygulamada bu kurumlara tahkim merkezi adı verilmektedir. İşbu tahkim sözleşmesi, taraflarca kurumsal tahkim için kullanılabileceği gibi, kurumsal olmayan (ad hoc) tahkim için de kullanılabilir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belge içerisinde,

 • Tahkim sözleşmesinin taraflarının isim/unvan ve adresleri,
 • Tahkim yargılamasına konu sözleşme veya taraflar arasındaki ilişki, varsa taraflar arasındaki mevcut uyuşmazlık,
 • Tahkim yargılamasının kurumsal merkezler tarafından yürütülüp yürütülmeyeceği, yürütülecek ise bu merkezin hangisi olduğu,
 • Hakem sayısı ve hakemlerin seçimi, belirlenmişse hakemlerin taşıması gereken özellikler,
 • Tahkim dili (opsiyonel),
 • Tahkim yeri,
 • Tahkim yargılamasına uygulanacak hukuk veya kurallar

gibi bilgiler yer almaktadır.

Bu belge doldurulduktan sonra taraf sayısı kadar çıktısı alınarak sözleşmenin taraflarınca imzalanır. Her bir nüsha, sözleşmenin bir tarafına verilir. Eğer tahkim sözleşmesi taraflar arasında daha önce imzalanmış bir sözleşmeye ilişkin olarak akdedilmekteyse, taraflar bu sözleşmeyi tahkim sözleşmesinin eki haline getirebilirler.

Sözleşmenin imzalanmasının akabinde sözleşmeye ilişkin damga vergisi, vergi dairesi, bankalar veya interaktif vergi dairesi (internet) kanalıyla ödenmelidir.


Yasal Dayanak

Hem 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hem de 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu'nda tahkim sözleşmesi düzenlenmektedir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur