En başa dön
Vekalet Sözleşmesi Örneği doldur

Vekalet Sözleşmesi

Son güncelleme
Son güncelleme 04.03.2023
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 2 ila 3 sayfa
Puan 4,5 - 10 oy
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncellemeSon güncelleme: 04.03.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 2 ila 3 sayfa

Puan: 4,5 - 10 oy

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Vekalet Sözleşmesi

Vekalet Sözleşmesi, bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiğine dair yazılı bir belgedir.

Yetkiyi veren kişinin isteğine bağlı olarak bu belgedeki yetkiler sınırlandırılabilir ya da yetki tam anlamıyla karşı tarafa verilebilir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Vekalet Sözleşmesi, bir kişinin resmi işlemlerde kendi işini bir başkasının yapması için işi yapacak kişiye yetki tanıyan belgedir.

Vekalet Sözleşmesi aşağıdaki durumlarda yararlı ve gereklidir:

  • Kişisel ya da ticari işlerin, vekalet veren kişinin yokluğunda da sürdürülmesi istendiği durumlarda; örneğin başka bir ülkede iş kurmak veya takip etmek için bir temsilci görevlendirmek istendiğinde,
  • Kişisel veya ticari işlerin, teknik bilgisi yüksek ya da bu konuda yetkili bir kişi tarafından yürütülmesinin istendiği durumlarda; örneğin avukat atanması gibi konularda,
  • Kaza veya ciddi sağlık sorunları nedenlerle işlerin bizzat yürütülemeyeceği durumlarda.

Bu belge ile yetki herhangi bir kişiye verilebilir. Ancak vekalet verilecek olan kişinin akli dengesinin yerinde olması ve 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.

Ayrıca vekalet sözleşmesinde vekile verilen görevler açıkça belirtilmelidir.

Vekilin vekaletten doğan borçlarının ifasını kendi adına yaptığı bir sözleşme ile başkasına devretmesi halinde alt vekalet ilişkisinin varlığından söz edilir. Bu belge içerisin alt vekalet ilişkisine yer verilip verilmeyeceği belirlenebilir.

Bu belge içerisine sözleşmenin sona erme tarihi yazılabilir. Belirtilen süre veya geçerlilik tarihi sonunda vekaletname otomatikman iptal olur. Ya da tercihen vekalet sözleşmesi belirsiz süreli olarak yapılabilir. Bu durumda vekalet veren vekili azil edene kadar ya da vekil görevi bıraktığını bildirene kadar sözleşme geçerliliğini koruyacaktır.

Vekaletnameler içeriklerine göre Genel veya Özel başlığını alırlar:

1- Genel Vekaletname: Bir kimsenin, kendi adına birden fazla işin yapılması ve sonuçlandırılması için başka bir kişiye vermiş olduğu, içeriğinde birden fazla yetki bulunduran yetki belgesidir. Genel vekaletname ise ayrıntıların belli olmadığı hallerde (örneğin alınan veya satılan gayrimenkulün tapu kayıtları bilinemiyorsa) veya birkaç çeşit yetki bir arada yazıldığında düzenlenir (Örneğin gayrimenkul alım-satımı, araç alım-satımı vs) "Genel Vekaletname"dir. Bu vekaletname noter tarafından düzenlenir.

2- Özel Vekaletname: Belirli bir işi sonuçlandırmak için verilen vekalet çeşidi olup münhasıran bir işin yapılması ve sonuçlandırılması için yetki veren vekalet belgesine denir. Özel vekaletnameler belli bir işlem için ve ayrıntılardan bahsedilerek düzenlenen vekaletnamedir. Örneğin belli bir gayrimenkulün alımı veya satımı konusunda gayrimenkulün tapu kayıtları yazılmak suretiyle hazırlanan bir vekaletname Özel vekaletnamedir. Bu vekaletnameler noter tarafından tasdik edilir.

3- Ancak gündelik yaşamda kullanılacak bazı vekalet sözleşmelerinin (resmi bir kurumda kullanılmayacak olanlar) noterde düzenlenmesine ya da onaylanmasına gerek yoktur. Örneğin; apartman yönetim toplantısında temsil edilmek için başka bir kişiye ya da apartman sakinine toplantıda kendisini temsil etmesi için yapılan vekalet sözleşmelerinin noterde düzenlenmesine ya da onaylanmasına gerek yoktur.

Bu belge, 2. ve 3. maddelerde yer alan durumlarda yani noter tarafından onaylanacak olan özel vekaletnameler için ya da gündelik yaşamda kullanılacak olan ve noter düzenlemesine ya da onayına ihtiyacı olmayan durumlarda kullanılır.

Bu belge, 1. maddede yer alan ve kanunda noter tarafından düzenlenmesi gerektiği açıkça belirtilen durumlarda kullanılamaz. Çünkü bu durumlarda vekalet sözleşmelerinin noter tarafından düzenlenmesi zorunludur.

Formda yer alan sorulara cevap verilmelidir. Bu form doldurulduktan sonra hazırlanan vekalet sözleşmesinin iki nüsha olarak çıktısı alınmalı ve imzalandıktan sonra nüshalardan taraflarca saklanmalıdır. Noter onaylı bir vekalet sözleşmesi hazırlanacak ise belge üç nüsha halinde çıkarılarak notere götürülüp onaylatılmalıdır.


Yasal Dayanak

Vekalet Sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu'nun 502 vd. maddelerinde düzenlenmektedir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur