Distribütörlük Sözleşmesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Distribütörlük Sözleşmesi

Son güncelleme Son güncelleme Bu ay
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı11 ila 17 sayfa
4,8 - 16 oy
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: Bu ay

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 11 ila 17 sayfa

Puan: 4,8 - 16 oy

Örneği doldur

Distribütörlük Sözleşmesi, bir ürünün üreticisi veya tedarikçisi olan şirketin daha geniş bir ağda ürünlerini tanıtmak ve satışını gerçekleştirmek amacıyla bir distribütörden yardım alması için gerçekleştirilir. Distribütör, şirketten ürün satın alır ve bunları şirketten bağımsız olarak ve kendi adına alıcılara ve müşterilere satar. Bu şekilde Distribütör, ürünleri alıcılara satarak elde ettiği kârı alacaktır. Şirket, ürünlerin alıcıya satışına müdahil olmayacak ve distribütör ile alıcı arasında akdedilen satış sözleşmesinin bir parçası olmayacaktır.

Taraflar arasındaki ilişkinin sürekli olması ve Distribütörün kendi nam ve hesabına hareket etmesi gerekmektedir. Eğer distribütör, kendi adına değil; şirketin adına satış yapacaksa bu sözleşme yerine Acente Sözleşmesi kullanılmalıdır.

Ayrıca Distribütör satışları arttırmayı hedeflemelidir. Burada distribütörün hizmetlerinden faydalanılacak bölge sözleşmeyle belirlenir. Tedarikçinin ve distribütörün görevleri bu sözleşmeyle belirlenir. Sözleşme süresi, sözleşme süresi sona erdiğinde sözleşme sona erdirilmezse kaç ay daha uzatılacağı, feshetme sebepleri, ürün teslim şekli ve zarardan sorumluluk bu sözleşmede yer alan bazı önemli noktalardır. Distribütör'ün hedeflerinin yüzde kaçını yerine getirmesinin beklendiği, tarafların bazı konulardaki süre sınırları, işleyecek faiz oranı, aralarındaki iletişimin dili ve herhangi bir uyuşmazlık durumunda nereye gidileceği de bu sözleşmede yer alır.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu Distribütörlük Sözleşmesinde,

 • Distribütör ve şirketin unvanı, adresi,
 • Distribütörün ürünlerin satışını gerçekleştireceği bölge,
 • Sözleşmede satışı kararlaştırılan ürün ve marka,
 • Distribütör haricinde başka birinin de distribütör olarak aynı bölgede görevlendirilip görevlendirilemeyeceği (yani distribütörün münhasır yetkisinin bulunup bulunmadığı),
 • Distribütör'e tedarik edilen her bir ürünün, alıcılara yapılacak satışlardaki fiyatının veya minimum satış fiyatının belirlenip belirlenmediği,
 • Ürünlerin distribütöre nasıl teslim edileceği,
 • Distribütör'ün ödemesini geciktirmesi halinde şirkete ödeyeceği faiz oranı,
 • Distribütör tarafından Satış hedeflerinin minimum hangi oranda gerçekleştirileceği ve gerçekleştirilmemesi halinde şiirkete ödenecek para cezası,
 • Şirketin bölgede distribütörden bağımsız olarak ürün satışı yapıp yapamayacağı, yapabilecekse Distribütöre net satışlardan elde edilen gelir içinden vereceği komisyon oranı,
 • Sözleşmenin süresi,
 • Herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde bunun hangi ilde bulunan mahkeme tarafından çözüleceği

gibi bilgiler yer almaktadır.

Şirket ile distribütör karşılıklı anlaştıktan sonra gerekli bilgiler girilerek doldurulan sözleşme iki nüsha halinde yazdırılır. Taraflarca imzalanılarak saklanır.

Bu sözleşme imzalandıktan sonra damga vergisinin bankalar, vergi daireleri veya internet vergi dairesi aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir.


Yasal Dayanak

Distribütörlük Sözleşmesi herhangi bir kanunda özel olarak düzenlenmemiştir. Bu yüzden 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun sözleşmelere ilişkin genel hükümleri ve bazı durumlarda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun acentelikle ilgili hükümleri kıyasen uygulama alanı bulur.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur