En başa dön
Taşınır Satışı Sözleşmesi Örneği doldur

Taşınır Satışı Sözleşmesi

Son güncelleme
Son güncelleme 2 gün önce
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 3 ila 4 sayfa
Puan 4,7 - 12 oy
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncellemeSon güncelleme: 2 gün önce

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 3 ila 4 sayfa

Puan: 4,7 - 12 oy

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Taşınır Satışı Sözleşmesi

Taşınır malların satışına ilişkin sözleşme, bir taşınır malın satışını gerçekleştirmek için taraflar arasında satış ilişkisinin şartlarının belirlenmesi amacı ile kullanılır. Bu sözleşme imzalandıktan sonra satış ilişkisinin şartları bakımından taraflar sözleşmede belirtilen şekilde sözleşme ile bağlı olacaktır.

Taşınır malı satacak olan kişi satıcı olarak isimlendirilir. Satıcı, satış sözleşmesi ile birlikte taşınır malın teslimi ve mülkiyetini karşı tarafa geçirme borcu altına girer. Taşınır malı satın alacak olan kişi alıcıdır. Alıcı, satılan taşınır malı teslim alma ve taşınır malın ücretini ödeme borcu altına girer.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Taşınır satışı sözleşmesinin yazılı olarak yapılması sözleşmenin geçerliliğine ilişkin bir şart olmasa da, yazılı bir taşınır satış sözleşmesi herhangi bir uyuşmazlık halinde taraflara ispat kolaylığı sağlamaktadır.

Bu sözleşmede, satılacak olan malın özellikleri, satış bedeli, ödemenin nasıl, ne zaman ve nerede yapılacağı, teslimin nerede ve ne zaman gerçekleşeceği, hasara ilişkin tarafların sorumlulukları, sözleşme konusu taşınır malda bulunan bir ayıp halinde tarafların sorumlulukları ve hakları hakkında maddeler taraflarca kararlaştırılır.

Sözleşme taraflarınca kurulmak istenen satış ilişkisinde tarafların aralarında kararlaştırmak istediği ek hükümler var ise, taraflarca kararlaştırılmak istenen bu ek hükümler detaylı bir şekilde belirtilmelidir.

Bu belge sorulara cevap verilerek sözleşme taraflarınca doldurulur. Belge doldurulduktan sonra iki nüsha çıktı alınarak satıcı ve alıcı tarafından imzalanır. Belgenin birer nüshası taraflarca saklanmalıdır.


Yasal Dayanak

Taşınır satışı sözleşmesine ilişkin düzenlemeler 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 209 ve devamında ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da hüküm altına alınmıştır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur