En başa dön
Kira Ödeme Belgesi Örneği doldur

Kira Ödeme Belgesi

Son güncelleme
Son güncelleme 30.06.2023
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 1 sayfa
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncellemeSon güncelleme: 30.06.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Kira Ödeme Belgesi

Kira Ödeme Belgesi, kiracının mülk sahibine yaptığı kira ödemelerini belgelemek için kullanılır. Bu belge ile kiracı, kira ödemelerinin ev sahibine zamanında ödediğine dair kanıt sahibi olabilir; mülk sahibi ise, gelen kira ödemelerini takip edebilir ve geç ödemeleri tespit edebilir.

Kira ödeme belgesi kirayı elden nakit olarak ödeyen kiracılar için, çoğu zaman kira ödediklerini gösteren tek yazılı kanıttır. Ödenen her ayın kira bedelinin yazılı bir belge ile ispatlanması gerekir.

Elden nakit olarak ödenen, ancak ödendiğine dair belge alınmayan aylara ait kira bedelleri kiracı aleyhine ileride mükerrer ödeme ya da tahliye edilme sorunlarını doğurabilir. Kiracı, elden nakit olarak ödeme yaptığını ancak yazılı bir kira ödeme belgesi ile kanıtlayabilir. Bu nedenle, hem mülk sahibi hem de kiracı kira ödeme belgesinin bir kopyasını saklamayı tercih eder.


Bu belge nasıl kullanılır?

Kira Ödeme Belgesi, kira ödemesinin tutarı, ödemenin alındığı tarih de dahil olmak üzere önemli bilgiler içermektedir. Bu belge ayrıca, kira ödemesinin tam veya kısmi şekilde ödendiğini de belgelemeye yardımcı olur.

Kira Ödeme Belgesi doldurulduktan sonra mülk sahibi, makbuzun imzalı bir nüshasını kiracıya gönderebilir ve belgenin bir kopyasını kendisi saklayabilir.


Yasal Dayanak

Türk Borçlar Kanunu nun 103. maddesinde borç ödemesine karşılık makbuz istenebileceği hükmü düzenlemiştir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur