Kira Ödeme Belgesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Kira Ödeme Belgesi

Son güncelleme Son güncelleme 05.05.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı1 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 05.05.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Örneği doldur

Kira ödeme belgesi nedir?

Kira Ödeme Belgesi, kiracının mülk sahibine yaptığı kira ödemelerini belgelemek için kullanılır. Bu belge ile kiracı, kira ödemelerinin ev sahibine zamanında ödediğine dair kanıt sahibi olabilir; mülk sahibi ise, gelen kira ödemelerini takip edebilir ve geç ödemeleri tespit edebilir.

Eğer kira bedeli değil, başka bir bedelin ödendiğine ilişkin belge kullanılacaksa bu belge yerine Makbuz kullanılmalıdır.


Kira bedeli ödeme belgesi zorunlu mudur?

Hayır, zorunlu değildir. Öte yandan, kira ödeme belgesi kirayı elden nakit olarak ödeyen kiracılar için, çoğu zaman kira ödediklerini gösteren tek yazılı kanıttır. Ödenen her ayın kira bedelinin yazılı bir belge ile ispatlanması gerekir.

Elden nakit olarak ödenen, ancak ödendiğine dair belge alınmayan aylara ait kira bedelleri kiracı aleyhine ileride mükerrer ödeme ya da tahliye edilme sorunlarını doğurabilir. Kiracı, elden nakit olarak ödeme yaptığını ancak yazılı bir kira ödeme belgesi ile kanıtlayabilir. Bu nedenle, hem mülk sahibi hem de kiracı kira ödeme belgesinin bir kopyasını saklamayı tercih eder.


Kira bedeli ödeme belgesinde hangi hususlar yer almalıdır?

Kira Ödeme Belgesinde aşağıdaki hususlar belirtilmelidir:

Kiracı: Ödeme yapan kiracının adı-soyadı, adresi belirtilebilir.

Kiraya veren: Kendisine ödeme yapılan kiraya verenin adı-soyadı, unvanı, adresi yazılır.

Kira ödemesinin tutarı: Yapılan ödemenin miktarı para birimi ile yazılır.

Hangi aya dair kira bedeli olduğu: Yapılan ödemenin hangi ayın kira bedeli olduğu yazılır.

Ödemenin alındığı tarih: Yapılan ödemenin tarihi belirtilir.


Kira bedeli ödeme belgesi hazırlandıktan sonra ne yapılmalıdır?

Kira Ödeme Belgesi doldurulduktan sonra mülk sahibi, makbuzun imzalı bir nüshasını kiracıya gönderebilir ve belgenin bir kopyasını kendisi saklayabilir.


Kira ödeme belgesinin yasal dayanağı nedir?

Türk Borçlar Kanunu nun 103. maddesinde borç ödemesine karşılık makbuz istenebileceği hükmü düzenlemiştir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur