Kiracının Kira Sözleşmesini Sonlandırma Bildirimi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Kiracının Kira Sözleşmesini Sonlandırma Bildirimi

Son güncelleme Son güncelleme 02.01.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı1 ila 2 sayfa
4,6 - 5 oy
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 02.01.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 ila 2 sayfa

Puan: 4,6 - 5 oy

Örneği doldur

Bu belge bir kiracı tarafından kiracılığı sona erdirmek için bildirimde bulunmak amacıyla kullanılır.

Belge, kiracının mülk sahibine gerekli bildirimi yapmasını ve depozito iade talebinde bulunulmasını sağlayan basit bir örnek sunar.

Kira sözleşmesinin kiracı tarafından fesih edilebilmesi için uyulması gereken ihbar süreleri olduğu unutulmamalıdır.

Kira sözleşmesi belirli süreli olarak imzalanmış olsa bile bu belge kullanılarak mülk sahibine kiracılık ilişkisinin sonlandırılacağının bildirilmesi kiracının haklarını garanti altına alacaktır.

Kira süresi sona ermiş olduğu halde kiracı ihbar süresi dahilinde mülk sahibine kiracılık ilişkisini sonlandırmak istediğine dair bildirimde bulunmadığı takdirde kira sözleşmesi kendiliğinden yenilenmiş sayılır ve sözleşme belirsiz süreli kira sözleşmesi haline gelir.

Bu belge mülk sahibi tarafından kullanılamaz, sadece kiracının kira ilişkisini sonlandırmak istediği hallerde kullanılır.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belgede kiralanan mülkün yeri, kira ilişkisinin başladığı ve sona erdiği tarih, kiracının kiralanan yeri tahliye edeceği tarih gibi önemli bilgiler yer almaktadır. Ayrıca bu belge kullanılarak depozito iade talebinde bulunulabilir.

Bu belge tamamlandıktan sonra kiracı, mülk sahibine posta, elden teslim ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla orijinal imzalı bir kopyasını ulaştırabilir. Belgeyi iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermek, gelecekte ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlık durumunda, kiracının yazılı bildirimde bulunduğuna dair kanıta sahip olmasını sağlar.


Yasal Dayanak

Türk Borçlar Kanunu'nun 347-356. arasındaki maddeleri ile Türk Borçlar Kanunu'nun 327. maddesi dikkate alınarak belge değerlendirilmelidir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur