Haksız Kira Artıran Ev Sahibine İtiraz Mektubu Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Haksız Kira Artıran Ev Sahibine İtiraz Mektubu

Son güncelleme Son güncelleme 25.03.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı1 ila 2 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 25.03.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 ila 2 sayfa

Örneği doldur

Bu Haksız Kira Artıran Ev Sahibine İtiraz Mektubu kiracı tarafından, ev sahibinin hukuka aykırı oranda kira bedelini arttırmak istemesi durumunda bu artışa itiraz etmek amacıyla kullanılır.

Ev sahibi (malik, mülk sahibi) ile kastedilen evi veya konutu yasalara göre tasarrufu altında bulunduran, yani evin sahibi olan kimsedir. Kiracı ile kastedilen ise evin (konutun) sahibi olmayan; bir bedel karşılığı kiralık malı kullanan kişidir.

Kiralanan taşınmazın kira bedelinin, her bir kira döneminde (örneğin her yıl) artırılmasına kira artış oranı denir. Kiracıların korunması amacıyla kanun koyucu yasalarla kira bedeli artış oranlarına konut kiraları için üst sınır getirmiştir. Eğer ev sahibi bu belirlenen sınırdan daha fazla kira bedeli artışı yapmak isterse bu kanunsuz olur.

Bu Haksız Kira Artıran Ev Sahibine İtiraz Mektubu bir bildirim aracıdır. Kirayı haksız oranda arttırmak isteyen ev sahibine yapmak istediği artışın kanuna aykırı olduğunu bildirmek ve kararını yeniden gözden geçirmesi için gönderilir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu Haksız Kira Artıran Ev Sahibine İtiraz Mektubu içerisinde

  • Kiracının/kiracıların adını,
  • Ev sahibinin adını ve ilgili adresleri
  • Kira artışının hangi tarihte yapıldığı,
  • Artış öncesi kira bedeli ve ev sahibinin istediği yeni kira bedeli,
  • TÜFE (tüketici fiyat endeksi) oranı,

gibi bilgiler yer alır. Aynı zamanda artışla birlikte istenen yeni kira bedeli, artış oranı ve yasal limit olan oran bu belgeyle sabitlenmiş olur.

Bu Haksız Kira Artışına İtiraz Mektubu yazdırılıp iadeli taahhütlü postayla ev sahibine gönderilebileceği gibi e-posta yoluyla da iletilebilir. Bu mektubun karşı tarafa ulaştığının kanıtlanabilir olması ileride çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda delil niteliğinde olmasını sağlayacaktır.

Belirtmek gerekir ki, kiraya verenin haksız oranda yapmış olduğu kira bedeli artış oranının kiracı tarafından ödenmesine gerek bulunmamaktadır; kiracı kanunen belirlenen üst sınırdan kira bedeline artış uygulayarak, bu bedeli kira olarak yatırabilir.


Yasal Dayanak

Yenilenen kira bedelinin belirlenmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda yer almakla birlikte Haksız Kira Artıran Ev Sahibine İtiraz Mektubu özel olarak düzenlenmemektedir. Kira artış oranı miktarı kanunen bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) 12 aylık ortalama değişim oranını geçemez. Ayrıca Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında konut kiralarına ilişkin yapılacak olan kira artışları yüzde 25'i geçemeyecektir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur