En başa dön
Alt Kira Anlaşması Örneği doldur

Alt Kira Anlaşması

Son güncelleme
Son güncelleme 12.09.2023
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 5 ila 7 sayfa
Puan 4,9 - 20 oy
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncellemeSon güncelleme: 12.09.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 5 ila 7 sayfa

Puan: 4,9 - 20 oy

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Alt Kira Anlaşması

Bir bedel karşılığında malın kullanım hakkını bir başkasına devreden kişiye kiraya veren ve bu bedeli ödemek ile yükümlü kişiye kiracı denmektedir. Kira sözleşmesine konu olan malı, bir bedel karşılığında kullanan kiracı tarafından, bir başka kimseye bir bedel karşılığında kiralaması ilgili düzenlemeler ile mümkün kılınmıştır. Kiraya verene ait olan kiralanan mal, kiracı tarafından, bir başka alt kiracıya kiralanabilir.

Esas kira sözleşmesinin kiracısı (asıl kiracı), kiralanan mala zarar vermemek şartı ile onu tamamen üçüncü kişilere kiralayabilir. Bu halde kiralanan malın kullanımı, asıl kira sözleşmesinde öngörülenin dışında bir amaca hizmet edecek şekilde kullanılamaz. Alt kiracı, alt kira sözleşmesi hükümleri ile alt asıl kira sözleşmesinde taahhüt edilenden fazlasını taahhüt edemez. Alt kiracı, kiralanan malı asıl kiracıya tanınandan başka bir biçimde kullanır ise, asıl kiracı kiraya verene karşı sorumlu olur.

Alt kira sözleşmeleri nitelikleri itibari ile kira sözleşmesidir, ancak asıl kira sözleşmesinden bağımsız bir niteliğe haizdir. Bu durumda asıl kira sözleşmesinin hükümsüzlüğü alt kira sözleşmesine etki etmeyecektir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Asıl kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşulu ile, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebilir. Kiralanan malın kullanımı, asıl kira sözleşmesi ile sınırlı olmalıdır. Asıl kira sözleşmesinde taahhüt edilen amacın aşılarak kullanılması ve bunun alt kira sözleşmesinde vaad edilmesi mümkün değildir. Bu gibi hallerde asıl kiraya verenin bir zarara uğraması söz konusu olur ise asıl kiraya verene karşı, asıl kiracının sorumluluğu olacaktır.

Konut ve çatılı iş yeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rızası bulunmadıkça kiralanan malın başkasına kiralanması mümkün değildir. Bu iznin mahkeme kanalı ile de talep edilmesi mümkündür. Ayrıca kiralanacak olan mal aile konutu ise kiraya verecek olan kişi eşinden bu konuda onay almalıdır.

Alt kira sözleşmesi formdaki sorular cevaplandıktan sonra çıktısı alınarak kira sözleşmesi taraflarınca imzalanır.


Yasal Dayanak

Türk Borçlar Kanunu madde 322 ve devamında alt kira ilişkisine dair düzenleme yapılmıştır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur