Ev Sahibinin Alt Kira Sözleşmesini Onay Mektubu Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Ev Sahibinin Alt Kira Sözleşmesini Onay Mektubu

Son güncelleme Son güncelleme 06.03.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı2 ila 3 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 06.03.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 2 ila 3 sayfa

Örneği doldur

Ev Sahibinin Alt Kira Sözleşmesini Onay Mektubu, bir evin yasal sahibince kiracısına, o evi alt kira sözleşmesiyle başkasına kiralayabilmesi için verdiği resmi onay yazısıdır. Bu yazılı onay olmadan Kiracı konutu başkasına kiralayamaz. Bu belge Kiracı evi kiralamak isteyen bir Alt Kiracı tespit edip onunla sözlü bir anlaşmaya vardıktan sonra; Ev Sahibi de bilgilendirip bu Alt Kiraya vermeyi onaylayacağını belirttikten sonra bu onayı yazılı hale getirmek için kullanılır.

Bu Mektupta hem Ev Sahibi, hem Kiracı/Alt Kiraya Veren hem de evin alt-kiraya verilmek istendiği Alt Kiracı yer alır. Alt kiraya konu olan evin bilgileri detaylandırılır. Ev Sahibinin evin alt kiraya verilmesiyle ilgili talepleri varsa bunlara yer verilir. Örneğin Ev Sahibi eve zarar gelmesini önlemek ya da zararın giderilmesini temin edilmesini sağlamak için Kiracı veya Alt Kiracıdan sigorta yapmalarını isteyebilir. Yine Ev Sahibi ana kiracısıyla daha önce yaptığı ana kira sözleşmesinde belirlediyse, alt kiraya onay vermek için belli bir bedel talep edebilir.

Bu belge alt kiraya izin vermeyle ilgili olup konut eğer sadece kira sözleşmesi aranıyorsa Konut Kira Sözleşmesi veya Ticari Kira Sözleşmesi örnekleri doldurulmalıdır.

Bu belge Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki konutların alt kiraya verilmesinde Ev Sahibinden onay alınmasında kullanılması için tasarlanmıştır.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belgede,

  • Ev Sahibi, Kiracı/Alt Kiraya Veren ve evin alt-kiraya verilmek istendiği Alt Kiracıya ilişkin bilgiler,
  • Alt kiralamaya konu evin adresi,
  • Evin ne kadarlık kısmının alt kiraya verileceği,
  • Ev sahibinin bu alt kiraya ilişkin masraflarının kim tarafından üstlenileceği,
  • Ev sahibinin bu alt kiralama karşılığında bedel talep edilip etmediği,
  • Evin sigortalanıp sigortalanmayacağı,

gibi bilgiler yer almaktadır.

Tarafların bilgileri, Ev Sahibinin onay verme şartları ve diğer istenen bilgiler girilerek doldurulan belge daha sonra en az 3 nüsha halinde yazdırılır. Her bir nüsha tüm taraflarca imzalanır, eğer şahitler varsa onlar da imzalar ve herkes birer nüshayı saklar. Ayrıca Ev Sahibine Kiracı ve Alt Kiracının aralarında imzalayacakları Alt Kira Sözleşmesinin bir kopyası da verilmelidir.


Yasal Dayanak

Bu mektup özel olarak düzenlenmemekle birlikte Kiracının Ev Sahibinin yazılı onayı olmadıkça kira sözleşmesini başkasına devredemeyeceği ya da kiralayamayacağı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda düzenlenmektedir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur