Kat Karşılığı Bina Yapım Sözleşmesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Kat Karşılığı Bina Yapım Sözleşmesi

Son güncelleme Son güncelleme Bu ay
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı11 ila 17 sayfa
4,5 - 5 oy
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: Bu ay

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 11 ila 17 sayfa

Puan: 4,5 - 5 oy

Örneği doldur

Kat Karşılığı Bina Yapım Sözleşmesi veya diğer adıyla Arsa Payı Karşılığı Bina Yapım Sözleşmesi, arsa sahibinin kendisine devredeceği belirli arsa payı veya daireye karşılık, müteahhidin yani yüklenicinin kendi malzemesiyle arsa üzerine bağımsız bölümler inşa ederek, bir bina meydana getirmeyi taahhüt ettiği sözleşmelerdir. Burada yüklenici (müteahhit) ile kastedilen, ilgili arsa üzerine bina inşa etmeyi taahhüt eden firmadır. Arsa sahibi ile kastedilen ise, söz konusu arsanın malikidir, yani mülk sahibidir. Bağımsız bölüm, tapuda ayrı bir sayfaya sahip olan gayrimenkul parçasıdır (daire veya ofis gibi).

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin yapılabilmesi ve sözleşmenin uygulanabilmesi için öncelikle inşaat yapılacak arsanın, üzerine inşaat yapılmaya müsait olması gerekmektedir. Bunun için de arsanın imara uygun olması gerekir. Bir yerin imarlı olması, oradaki yapılaşmanın mevcut şartlara uygun olarak yapılabileceğine dair belediye tarafından onaylı olduğu anlamına gelmektedir. İmar edilecek yerlerin yapılaşma süreci ise imar planları aracılığıyla yürütülmektedir.

Yüklenici sözleşme kapsamında üstlendiği yükümlülük, kararlaştırılan bağımsız bölümlerin tamamlanıp eksiksiz olarak Arsa Sahibi'ne teslim edilmesidir. Arsa Sahibi ise, kararlaştırılan paylaşım oranı kapsamında inşa edilen Bağımsız Bölümlerden bazılarını Yüklenici'ye verir. Bu kapsamda genellikle inşaatın tamamlanmasının ardından arsa sahibi tapu nezdinde ilgili bağımsız bölümleri yükleniciye devreder.

Kat karşılığı bina yapım sözleşmesi, bir çeşit eser sözleşmesi niteliğindedir. Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin (burada arsa sahibidir) de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi veya karşılığında bir şey vermeyi üstlendiği sözleşmedir. Dolayısıyla burada bir hizmet sözleşmesi bulunmamaktadır. Hizmet sözleşmeleri işçinin işveren bağımlı olarak çalıştığı sözleşmelerdir. Oysa eser sözleşmesinde bağımsızlık söz konusudur. Eser sözleşmesinde iş sahibi yükleniciyi denetleyip gözetleyemez. Hizmet sözleşmesinde ise denetim ve gözetim esastır. Dolayısıyla bir hizmetin görülmesi istenmekteyse bu sözleşme kullanılmamalıdır. Bunun yerine Hizmet Alım Sözleşmesi kullanılmalıdır.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belge hazırlandıktan sonra notere veya tapu dairesine gidilerek, bu sözleşmenin ilgili noter veya tapu dairesi nezdinde arsa sahipleri ve yüklenici tarafından akdedilmesi gerekmektedir. Sözleşmenin noter veya tapu dairesi nezdinde akdedilmesi, zorunludur. Aksi durumda sözleşme geçersiz olacaktır.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde arsa sahibi inşaatın karşılığında bir gayrimenkul hissesi devretmeyi üstlendiği için bu sözleşmeler tapu dairesince veya noterlikçe yapılmalıdır. Taraflar, çıktısını aldıkları bu sözleşmenin kullanılmasını talep edebilirler.

Bu belgede,

  • Arsa sahibinin (sahiplerinin) adları ve adresleri,
  • Yüklenicinin unvanı ve adresi,
  • Bina inşa edilecek arsaya ilişkin bilgiler,
  • Arsa sahibi ve yüklenici arasındaki paylaşım oranı (yani inşaatı tamamlanan binadan kaç dairenin/ bağımsız bölümün arsa sahibine, kaçının yükleniciye verileceği),
  • Aylık kira yardımı yapılacak ise bu kira yardımının ne kadar olduğu (arsada inşaat yapılmadan önce konut varsa, o konutta yaşayanların başka yerde oturmaları için kira yardımı yapılabilir),
  • İnşaat (yapı) ruhsatı alınacak süre (bir inşaatın başlayabilmesi için belediye tarafından verilen onay belgesine inşaat ruhsatı denilmektedir),
  • İnşaat ruhsatı alındıktan sonra inşaatın tamamlanacağı süre

gibi bilgiler yer almaktadır.


Yasal Dayanak

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 237, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 706 ve devamı maddeleri ile ilgili diğer mevzuatta Kat Karşılığı Bina Yapım Sözleşmesi'ni düzenleyen hükümler bulunmaktadır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur