Kiraya Veren Tarafından Kiracının Tahliyesi İçin İhtarname Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Kiraya Veren Tarafından Kiracının Tahliyesi İçin İhtarname

Son güncelleme Son güncelleme 19.11.2023
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı1 sayfa
4,3 - 37 oy
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 19.11.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Puan: 4,3 - 37 oy

Örneği doldur

Bu belge kiraya veren tarafından, kiracının kiralanan mülkten tahliye edilebilmesi için kullanılmaktadır. Kiracının kiralanan mülkten tahliyesinin mümkün olması için kanunda sayılan birtakım şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bu şartların varlığı ile birlikte kiraya veren haklı gerekçelerini öne sürerek kiracının mülkten erken tahliyesini sağlayabilmektedir. Kiralanan mülkün kiraya veren tarafından tahliye edilebilmesi bildirim yolu ile fesih ve dava yolu ile fesih olmak üzere iki şekilde mümkündür.

Kiraya verenin sözleşmeyi bildirim yoluyla fesih hakkı 10 senelik uzama süresinin sonu için söz konusu edilebilir. Buna göre kural olarak 10 senelik uzama süresinin bitiminden en az 3 ay önce kiracıya bildirimde bulunulur. Buna göre her 10 senelik uzama süresinin bitimini izleyen 1 senenin bitiminden en az 3 ay önce bildirimde bulunmak şartıyla sözleşme feshedilebilir.

Kira sözleşmesinin kiraya veren tarafından feshedilmesinin ikinci yolu dava yolu ile fesihtir. Kiraya veren tarafından dava yolu ile fesih halleri sınırlı sayıda sayılmıştır ve bu haller dışında kiracının kiraya veren tarafından dava yolu ile kiralanan mülkten tahliyesi mümkün değildir. Kiraya veren tahliye davasını yetkili sulh hukuk mahkemesinde açabilir.

  • Kiraya verenin zorunlu konut gereksinimi olması halinde belirli süreli kira sözleşmesinin varlığı durumunda sürenin bitimi ile belirsiz süreli kira sözleşmesini varlığı durumunda fesih dönemi ve bildirimde bulunma süresinden itibaren 1 ay içinde dava açılarak sonlandırılabilir.
  • Kiraya verenin işyeri gereksinimi nedeni ile kiracının tahliyesi halinde belirli süreli kira sözleşmesinin varlığı durumunda sürenin bitimi ile belirsiz süreli kira sözleşmesini varlığı durumunda fesih dönemi ve bildirimde bulunma süresinden itibaren 1 ay içinde dava açılarak sonlandırılabilir.
  • Kiraya verilen taşınmazın yeniden inşası ve imarı nedeni ile gerçekleştirilecek onarım, genişletme veya değiştirme işlemleri esnasında kiraya verilen taşınmazın kullanılmasının mümkün olmaması halinde dava ile kiraya veren, kiracının tahliyesini talep edebilir. Bu dava belirli süreli kira sözleşmesinin varlığı durumunda sürenin bitimi ile belirsiz süreli kira sözleşmesinin varlığı durumunda fesih dönemi ve bildirimde bulunma süresinden itibaren 1 ay içinde açılarak sonlandırılabilir.
  • Kira sözleşmesi devam ederken kiralanan mülkün el değiştirmesi halinde (malikin değişmesi) kural olarak kira sözleşmesinin yeni tarafı yeni malik olur. Kiraya veren yeni malik konut veya işyeri ihtiyacı duyuyor ise hak düşürücü süreler içinde tahliye davası açabilir. Bu dava belirli süreli kira sözleşmesinin varlığı durumunda sürenin bitimi ile belirsiz süreli kira sözleşmesini varlığı durumunda fesih dönemi ve bildirimde bulunma süresinden itibaren 1 ay içinde açılarak sonlandırılabilir.
  • Kiraya veren kira bedelinin ödenmemesi veya geç ödenmesi halinde 1 sene içinde 2 kere haklı yazılı ihtarname göndererek kiracı aleyhine tahliye davası açabilir. Bu dava 2 haklı ihtarın çekildiği kira döneminin bitiminden itibaren 1 ay içinde açılabilir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belge kiraya veren tarafından kanunda belirtilmiş sebeplerin varlığı halinde kiracının tahliye edilmesi için kullanılır. Kiraya veren tarafından uygun tahliye sebebi seçilerek form doldurulur.

Form doldurulduktan sonra çıktısı alınır. Dava yolu ile fesih durumunda çıktısı alınan belge yetkili sulh hukuk mahkemesine teslim edilir. Bildirim yolu ile fesih durumunda çıktısı alınan belge noter onayı alınarak veya ihtarname göndericisi tarafından imzalanarak ilgili kişiye gönderilir. Haklı ihtarların yazılı olması şartı yanında noter onaylı olması şart koşulmamıştır, ancak ispat açısından ihtarnamenin noter onaylı olmasında fayda bulunur.


Yasal Dayanak

Kira hukukuna ilişkin Borçlar Kanunu hükümleri dikkate alınır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur