Ticari Kira Sözleşmesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Ticari Kira Sözleşmesi

Son güncelleme Son güncelleme 01.11.2023
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı16 ila 25 sayfa
4,7 - 42 oy
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 01.11.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 16 ila 25 sayfa

Puan: 4,7 - 42 oy

Örneği doldur

Bu ticari kira sözleşmesi, bir iş yeri kiralanmak istendiğinde, mülk sahibi ile bu iş yerini kiralamak isteyen taraf arasında kiralama koşulları ve kiralama ücreti gibi kriterlerin belirlenmesi amacıyla kullanılır.

Bu sözleşme iş yeri kiralama amacıyla kullanılır. Konut ya da mesken kiralamaları için kullanılmaz.

Bu sözleşme, her iki tarafın haklarını korumak üzere hazırlanmıştır ve imza atan tarafların her biri için bağlayıcıdır. Böylelikle sonraki zamanlarda ortaya çıkabilecek sorunlara karşı yasal olarak tarafları güvence altına alan bir sözleşmedir.

 

Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belge, tarafların tüm yükümlülüklerini belirleyen bir ticari kira sözleşmesi hazırlanmasına yardımcı olur.

Bu ticari kira sözleşmesinde kiralanacak olan mülkün cinsi, adresi, tarafların iletişim bilgileri, kiralama sürecinin başlangıç-bitiş tarihleri ve kira bedeli hakkında bilgilere yer verilecektir.

Kiralanan mülk ile birlikte teslim edilen demirbaşlar ve kira sözleşmesiyle ilgili genel koşullar yine bu sözleşmenin kapsamı içinde yer almaktadır.

Bu sözleşme kapsamında kiracıya kefil olacak biri var ise; kefil, sorumluluğunun "üst limitini", "kefil olma tarihini" ve müteselsil kefil olaması durumunda "müteselsil kefil sıfatıyla" yükümlülük altına girdiğini bu kira sözleşmesinin altına mutlaka kendi el yazısı ile yazmalıdır. Bu ibarelerin sözleşme altında kefilin kendi el yazısı ile belirtilmemesi durumunda kefile ilişkin sözleşme hükümleri geçersiz hale gelecektir.

  • Müteselsil Kefil ile Adi Kefil arasındaki fark nedir?

Adi kefalet türünde; mülk sahibi öncelikle kiracıya başvurmalı ve borcu kiracıdan tahsil edemediği durumda kefilden talep etmelidir. Müteselsil kefalet türünde ise mülk sahibi kiracıya başvurmadan da ödenmeyen borçları kefilden isteme hakkına sahiptir. Buna göre kiracıya kefil olacak kişinin hangi kefalet türünde kefil olacağı hukuksal anlamda farklı sonuçlar doğurur.

Belgenin içine kiralanan mülk içinde yapılacak tadilatlar, kiranın yatırılacağı banka hesabı gibi daha detaylı bilgiler de eklenerek, belge daha da özelleştirilebilir ve bu sayede eksiksiz bir ticari kira sözleşmesi ortaya çıkarılabilir.

Bu form doldurulduktan sonra hazırlanan kira sözleşmesinin iki nüsha olarak çıktısı alınmalı ve imzalandıktan sonra nüshalardan biri kiracı diğeri ise mülk sahibi tarafından saklanmalıdır.

 

Yasal Dayanak

Bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu' nun 299-356. maddeleri arasında "Kira Sözleşmesi" başlığı altında düzenlenmiştir.

6570 sayılı Kira Kanunu, Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu bu sözleşmeye uygulanabilecek diğer kanunlardır.

 

Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur