Ticari Kira Sözleşmesi Fesih Protokolü Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Ticari Kira Sözleşmesi Fesih Protokolü

Son güncelleme Son güncelleme 08.04.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı2 sayfa
5 - 1 oy
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 08.04.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 2 sayfa

Puan: 5 - 1 oy

Örneği doldur

Ticari kira sözleşmesi fesih protokolü, ticari kira sözleşmesinin kiralama süresi dolmadan, kiraya veren ve kiracı tarafından anlaşmaya varılarak sonlandırılmak istendiği durumlarda kullanılan belgedir.

Ticari Kira sözleşmesi anlaşmalı olarak sona erdiriliyor da olsa, tarafların elinde anlaşmaya varıldığına ve birbirlerinden hak ve alacak taleplerine ilişkin dair yazılı bir belge olması ileride doğabilecek sorunları ortadan kaldırmak için önemlidir.

Bu belge ticari (iş yeri) kira sözleşmelerinin sonlandırılması için kullanılır. Konut kira sözleşmeleri karşılıklı olarak anlaşarak sona erdirilmek isteniyor ise bu belge yerine Konut kira sözleşmesi fesih protokolü kullanılmalıdır.

Ticari kira sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşma olmaksızın kiracı tarafından tek başına sonlandırılmak isteniyor ise bu belge kullanılmamalıdır. Kiracı tarafından kira sözleşmesinin sona erdirildiğinin kiraya verene (kiralayana) bildirilmesi için bu belge yerine Kiracının kira sözleşmesini sonlandırma bildirimi kullanılmalıdır. Kiraya veren tarafından kiracı tahliye edilmek istenmekteyse, bu belge yerine Kiraya Veren Tarafından Kiracının Tahliyesi İçin İhtarname kullanılmalıdır.

Kira sözleşmesinin sona ermesiyle (feshedilmesiyle), kiracının kiralanan mülkü tahliye etmesi gerekir. Tahliye ile kastedilen, kiracının kendi eşyalarıyla birlikte mülkü boşaltıp, mülkün anahtarlarını kiraya verene iade etmesidir. Ayrıca kiracı tarafından kiraya verene depozito (güvence bedeli) verilmiş olabilir. Depozito ile kastedilen, kiracının sözleşme gereği ödemesi gereken bir bedeli ödememesi halinde, kiraya verenin ödenmeyen bedeli ve varsa zararlarını karşılayabileceği bir güvence parasıdır. Bu depozito da, kira sözleşmesinin sona ermesiyle mahsup edilmesi gereken zarar ve kiraya verenin alacakları düşüldükten sonra kiracıya iade edilir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır

Bu belge hem belirli süreli hem de belirsiz süreli ticari kira sözleşmelerinin anlaşmalı olarak fesih edilmesi için kullanılabilir. Bu belgede,

  • Kiracıya ve kiralayana ilişkin adı soyad, ticari unvan, temsilci ve adres bilgileri,
  • Kiralanan işyerinin adresi,
  • İşyerinin imza tarihinde tahliye edilip edilmediği,
  • Kiracının kiralayana işyerine verilebilecek zararlara ve kira bedeli ödemelerine ilişkin güvence oluşturması amacıyla depozito verip vermediği,
  • İşyerinde bir zarar bulunup bulunmadığı, zarar var ise bunun depozitodan mahsup edilip edilmeyeceği

gibi bilgiler yer almaktadır.

Kira sözleşmesi sona erdirilirken tarafların herhangi geçerli bir neden belirtmesi zorunlu değildir. Her iki tarafın kira sözleşmesini sonlandırmak istemesi feshin geçerli olması için yeterlidir. Formda yer alan sorulara cevap verilmelidir. Hazırlanan belgenin iki nüsha olarak çıktısı alınmalı ve her nüsha hem kiracı hem de kiraya veren tarafından imzalandıktan sonra, nüshalar taraflarca saklanmalıdır.


Yasal Dayanak

Türkiye'de Anlaşmalı Kira Sözleşmesi Fesih Protokolünü özel olarak düzenleyen herhangi bir kanun bulunmamaktadır. Ancak Türk Borçlar Kanunu'nun 347-356. arasındaki maddeleri arasında "konut ve çatılı iş yeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi" başlığı altında kira sözleşmelerinin sona erme şartları genel olarak düzenlenmiştir.


Örnek nasıl değiştirilir

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur