Çatısız İşyeri Kira Sözleşmesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Çatısız İşyeri Kira Sözleşmesi

Son güncelleme Son güncelleme 9 gün önce
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı15 ila 23 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 9 gün önce

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 15 ila 23 sayfa

Örneği doldur

Bu Çatısız İşyeri Kira Sözleşmesi, bir çatısız iş yeri kiralanmak istendiğinde, mülk sahibi kiralayan ile bu çatısız iş yerini kiralamak isteyen kiracı arasında kiralama koşulları ve kiralama bedeli gibi kriterlerin belirlenmesi amacıyla kullanılır. Çatısız ile kastedilen, kiralanan iş yerinin üstünde herhangi bir çatı bulunmamasıdır. Bu anlamda otopark olarak kullanılacak ve üzerinde çatı bulunmayan araziler, çatısız iş yerine örnektir.

Bu sözleşme çatısız iş yeri kiralama amacıyla kullanılır. Konut, mesken veya çatılı iş yeri kiralamaları için kullanılmaz. Çatılı işyeri kiralarına ilişkin yasal düzenlemeler, çatısız iş yeri kirasına ilişkin düzenlemelerden farklıdır.

Bu sözleşme, kiracı ve kiralayanın haklarını korumak üzere hazırlanmıştır. Böylelikle sonraki zamanlarda ortaya çıkabilecek sorunlara karşı güvence oluşturur.


Müteselsil Kefil ile Adi Kefil arasındaki fark nedir?

Adi kefalet türünde; mülk sahibi öncelikle kiracıya başvurmalı ve borcu kiracıdan tahsil edemediği durumda kefilden talep etmelidir.

Müteselsil kefalet türünde ise mülk sahibi kiracıya başvurmadan da ödenmeyen borçları kefilden isteme hakkına sahiptir. Buna göre kiracıya kefil olacak kişinin hangi kefalet türünde kefil olacağı hukuksal anlamda farklı sonuçlar doğurur.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu Çatısız İşyeri Kira Sözleşmesinde,

  • Kiralanacak olan mülkün adresi,
  • Kiracı ve kiralayanın iletişim bilgileri,
  • Kiralama sürecinin başlangıç-bitiş tarihleri ve,
  • Kira bedeli,
  • Kiralanan mülk ile birlikte teslim edilen demirbaşlar,
  • Kararlaştırılmışsa kapora bedeli (Kapora, kiralayanın başkasıyla kira sözleşmesi yapmaması için bir süreliğine kiralayana verilen paradır. Kira sözleşmesinin imzalanmasıyla iade edilir.),
  • Kararlaştırılmışsa depozito bedeli (Depozito, kira sözleşmesi nedeniyle kiralayanın uğrayabileceği zararları teminat altına almak amacıyla kiracı tarafından verilen para olarak ifade edilebilir ve 3 aylık kira bedelinden fazla olamaz. Kiralayan, ödenmeyen kira bedellerini, (varsa) aidat bedellerini ve zararlarını depozitodan tazmin edebilir.),
  • Kararlaştırılmışsa kiracıya kefil olacak kişi (Kefil, kiracının kira bedelini veya benzer bedelleri ödememesi halinde bu bedelleri ödeyecek kişi olarak tanımlanabilir.),

gibi bilgiler yer almaktadır.

Bu sözleşme kapsamında kiracıya kefil olacak biri var ise; kefil, sorumluluğunun "üst limitini", "kefil olma tarihini" ve müteselsil kefil olaması durumunda "müteselsil kefil sıfatıyla" yükümlülük altına girdiğini bu kira sözleşmesinin altına mutlaka kendi el yazısı ile yazmalıdır. Bu ibarelerin sözleşme altında kefilin kendi el yazısı ile belirtilmemesi durumunda kefile ilişkin sözleşme hükümleri geçersiz hale gelecektir.

Belgenin içine kiralanan mülk içinde yapılacak tadilatlar, kiranın yatırılacağı banka hesabı gibi daha detaylı bilgiler de eklenerek, belge daha da özelleştirilebilir ve bu sayede eksiksiz bir çatısız işyeri kira sözleşmesi ortaya çıkarılabilir.

Bu form doldurulduktan sonra hazırlanan kira sözleşmesinin iki nüsha olarak çıktısı alınmalı ve imzalandıktan sonra nüshalardan biri kiracı diğeri ise mülk sahibi tarafından saklanmalıdır.

Sözleşme imzalandıktan sonra damga vergisi, bankalar, vergi daireleri veya internet vergi dairesi üzerinden ödenmelidir.


Yasal Dayanak

Bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 299-338. maddeleri arasında "Kira Sözleşmesi" başlığı altında düzenlenmiştir. Bu sözleşmeye "Çatılı İş Yeri" kiralarına ilişkin hükümler uygulanmaz. 6570 sayılı Kira Kanunu, Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu bu sözleşmeye uygulanabilecek diğer kanunlardır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur