Kiracının Kiralanan İşyerinde Yenilik veya Değişiklik Yapılması Talebi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Kiracının Kiralanan İşyerinde Yenilik veya Değişiklik Yapılması Talebi

Son güncelleme Son güncelleme 10.03.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı1 ila 2 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 10.03.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 ila 2 sayfa

Örneği doldur

Kiracının Kiralanan İşyerinde Yenilik veya Değişiklik Yapılması Talebi, bir kiracının kiraladığı işyerinin değerinin düşmemesini sağlayan veya değerini artıran tadilat ve tamirat gibi faaliyetlerin yapılması için kiraya verenden talepte bulunmasına yarayan bir mektuptur. Bu mektup ile kiraya verenin yazılı rıza vermesi istenmektedir.

Burada kiraya veren ile kastedilen bir işyerinin/ ofisin/ dükkanın sahibi olan veya kiralama yetkisine sahip olan birey veya şirket, dernek gibi organizasyondur. Kiracı ise, söz konusu taşınmazı işyeri, depo, ofis, mağaza, dükkan veya başkaca amaç için kiralayan birey veya şirket, dernek gibi organizasyondur. Burada kiralanan taşınmaza kısaca Kiralanan denilmektedir.

Bu mektup ile Kiracı, Kiralanan işyerinde bir değişiklik veya yenilik gerçekleştirmek istemektedir.

- Yenilik ile kastedilen Kiralanan işyerinin değerini koruyan tadilat, tamirat ve işlerdir. Örneğin çalışan eski pencerenin yenisiyle değiştirilmesi gibi işler yeniliktir. Burada dikkat edilirse çalışmayan, ayıplı, hasarlı ya da bozuk olan bir eşya değiştirilmemekte, sadece eski bir eşya yenisi ile değiştirilmektdir.

- Değişiklik ile kastedilen ise Kiralanan taşınmazın değerini artıran tadilat, tamirat ve işlerdir. Örneğin işyerine güvenlik sistemi eklenmesi, işyeri giriş holüne resepsiyon eklenmesi, toplantı odasına dahili duvar içi sinevizyon ve telekonferans sistemi kurulması gibi işler ise değişikliktir.

Özetle Kiralanan işyerinin değeri, yapılan işler sebebiyle korunuyorsa, yani azalmıyorsa veya artmıyorsa bir yenilik söz konusudur. Kiralananın değerinde artış varsa, bir değişiklik söz konusu olur.

Söz konusu yenilik veya değişiklik işleri kiracı tarafından yapılabileceği gibi, kiraya veren tarafından da yapılabilir. Aynı şekilde bu işlerin masrafları kiracı tarafından karşılanabileceği gibi, kiraya veren tarafından da karşılanabilir. Bu sebeple talep belgesinde bu hususların belirlenmesi önemlidir.

Bu belge ile işyeri, ofis, mağaza, dükkan veya depo amaçlarıyla kiralanan bir taşınmazda gerçekleştirilecek yenilik ve değişiklik işleri için kiraya verenin onayının alınması amaçlanmaktadır. Konut veya lojman amacıyla kullanılan kiralanan taşınmazlar için bu belge yerine Kiracının Kiralanan Konutta Yenilik veya Değişiklik Yapılması Talebi belgesi kullanılmalıdır.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belgede,

 • Kiracının nasıl bir kişiliği olduğu,
 • Kiracı bireyse, adı soyadı, adresi, e-mail adresi, telefonu,
 • Kiracı bir organizasyonsa ticari unvanı, adresi, e-mail adresi, telefonu ve yetkilisinin adı ve soyadı,
 • Kiraya verenin nasıl bir kişiliği olduğu,
 • Kiraya veren bireyse, adı soyadı, adresi, e-mail adresi, telefonu,
 • Kiraya veren bir organizasyonsa ticari unvanı, adresi, e-mail adresi, telefonu ve yetkilisinin adı ve soyadı,
 • Kiralanan taşınmazın adresi, hangi amaçla kiralandığı,
 • Yenilik mi yoksa değişiklik mi yapılacağı,
 • Bu yenilik veya değişikliğin hangi gerekçe ile istendiği,
 • Bu yenilik veya değişiklik kapsamında gerçekleştirilecek işler, bu işlerin tahmini tutarı ve bu işleri kimin gerçekleştireceği,
 • İşler kiracı tarafından gerçekleştirilecekse, kiraya verenden masrafların talep edilip edilmediği

gibi sorular sorulmaktadır.

Bu belge doldurulduktan sonra kiracı tarafından çıktısı alınarak imzalanır. İmzalanan belge posta yoluyla, iadeli taahhütlü mektupla, noter kanalıyla veya elden kiraya verene teslim edilebilir. Belgenin nasıl gönderileceği konusunda yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bununla beraber belgenin elden verilmesi halinde, bir alındı belgesi alınması uygun olacaktır.


Kiraya Verenin Yazılı Rızası

Kiracı sadece kiraya verenin yazılı rızası ile kiralananda yenilik veya değişiklik yapabilir. Kiraya veren bu faaliyetlere rıza gösterip göstermemek konusunda tamamen serbesttir. Kiraya veren bu faaliyetlere rıza göstermediği durumlarda herhangi bir gerekçe sunmak zorunda da değildir.

Kiraya veren kiralanan işyerinde yapılacak yenilik veya değişiklik faaliyetlerine rıza göstermekte tamamen serbest olduğu için, rızanın içeriğini de dilediği gibi belirleyebilir. Yani bazı işlere rıza gösterip, bazılarını kabul etmediğini bildirebilir.

Kiraya verenin kiralanan işyerinde yenilik veya değişiklik yapması için kiracıya rıza göstermesi bu faaliyetlerin giderlerini üstlendiği anlamını taşımaz. Dolayısıyla kiracı tarafından kiraya verenin masrafları üstlenmesi talep edilmişse, kiraya verenin rıza beyanında bu masrafları açıkça üstlendiğinin belirtilmesi önemlidir.

Kiraya veren rıza verdikten sonra yapılan yenilik veya değişikliklerin sökülerek, bozularak, söz konusu kiralanan işyerinin eski haline getirilmesi; kiraya veren tarafından talep edilemez.


Yasal Dayanak

Kiralanan işyerinde yapılacak yenilik veya değişiklik işlerine ilişkin düzenleme Türk Borçlar Kanunu'nun madde 320 ve devamında düzenlenmiştir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur