Konut Kira Sözleşmesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Konut Kira Sözleşmesi

Son güncelleme Son güncelleme 01.11.2023
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı9 ila 13 sayfa
4,7 - 97 oy
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 01.11.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 9 ila 13 sayfa

Puan: 4,7 - 97 oy

Örneği doldur

Bu konut kira sözleşmesi, taşınmazını kiraya veren mülk sahibi ile bu konutu kiralamak isteyen taraf arasında, kiralama koşulları ve kiralama ücreti gibi kriterlerin belirlenmesi amacıyla kullanılır.

Bu sözleşme konut kiralama amacıyla kullanılmaktadır, ticari kiralamalar için kullanılmaz. Eğer eşyalı bir konut kiralaması için kullanılmak istenmekteyse, bu form yerine Eşyalı Konut Kira Sözleşmesi kullanılmalıdır.

Bu sözleşme, her iki tarafın haklarını korumak üzere hazırlanmıştır ve imza atan iki taraf için de bağlayıcıdır. Böylelikle sonraki zamanlarda ortaya çıkabilecek sorunlara karşı yasal olarak her iki tarafı da güvence altına alan bir sözleşmedir.

 

Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belge, tarafların tüm yükümlülüklerini belirleyen bir kira sözleşmesi hazırlanmasına yardımcı olur.

Bu kira sözleşmesinde kiralanacak olan mülkün cinsi, adresi, tarafların iletişim bilgileri, kiralama sürecinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile kira bedeli hakkında bilgiler yer alır.

Belgenin içine kiralanan mülk içinde yapılacak tadilatlar, kiranın yatırılacağı banka hesabı gibi daha detaylı bilgiler de eklenerek, belge daha da özelleştirilebilir ve bu sayede eksiksiz bir kira sözleşmesi ortaya çıkarılabilir. Genel olarak, bu kira sözleşmesi her iki tarafın birbirlerinden beklentilerini özetleyebilmelerini sağlamak için ihtiyaç duyulan her şeyi sağlayacaktır.

Bu sözleşme kapsamında kiracıya kefil olacak biri var ise; kefil, sorumluluğunun "üst limitini", "kefil olma tarihini" ve müteselsil kefil olaması durumunda "müteselsil kefil sıfatıyla" yükümlülük altına girdiğini bu kira sözleşmesinin altına mutlaka kendi el yazısı ile yazmalıdır. Bu ibarelerin sözleşme altında kefilin kendi el yazısı ile belirtilmemesi durumunda kefile ilişkin sözleşme hükümleri geçersiz hale gelecektir.

  • Müteselsil Kefil ile Adi Kefil arasındaki fark nedir?

Adi kefalet türünde; mülk sahibi öncelikle kiracıya başvurmalı ve borcu kiracıdan tahsil edemediği durumda kefilden talep etmelidir. Müteselsil kefalet türünde ise mülk sahibi kiracıya başvurmadan da ödenmeyen borçları kefilden isteme hakkına sahiptir. Buna göre kiracıya kefil olacak kişinin hangi kefalet türünde kefil olacağı hukuksal anlamda farklı sonuçlar doğurur.

Bu form doldurulduktan sonra hazırlanan kira sözleşmesinin iki nüsha olarak çıktısı alınmalı ve imzalandıktan sonra nüshalardan biri kiracı diğeri ise mülk sahibi tarafından saklanmalıdır.

 

Yasal Dayanak

Bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu' nun 299-356. maddeleri arasında "Kira Sözleşmesi" başlığı altında düzenlenmiştir.

6570 sayılı Kira Kanunu, Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu bu sözleşmeye uygulanabilecek diğer kanunlardır.

 

Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur