En başa dön
Kira Gecikmesi İçin İhtarname Örneği doldur

Kira Gecikmesi İçin İhtarname

Son güncelleme
Son güncelleme 22.09.2018
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 1 sayfa
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncelleme: 22.09.2018

Boyut: 1 sayfa

Mevcut formatlar: Word ve PDF

Örneği doldur

Kira Gecikmesi İçin İhtarname

Bu belge mülk sahibi tarafından, geciken kira bedeli için ihtarname ile kiracıya uyarıda bulunmak için kullanılır. Bu belge ile kiranın ne zamandan beri ödenmediği belirtilerek; ödenmeyen kira miktarı, faizi ile birlikte talep edilebilir. Kira gecikmesi için ihtarname göndermek, mülk sahibinin kira ödemelerini zamanında yapamayan kiracıyı tahliye etme girişiminin ilk adımıdır.

Kira sözleşmesinde, bir tarafta sözleşme süresince malını kullandıracak kimse yani mülk sahibi vardır. Diğer tarafta ise sözleşme süresince mülkün kullanımına karşı bedel ödeyecek olan kiracı vardır. Kiracının yükümlülüğü, mülkü kullanma bedelini mülk sahibine ödemektir.

 

Bu belge nasıl kullanılır?

Bu belge, kiracıya kira bedelinin ödenmesi gerektiğini hatırlatmak için kullanılır. Kiracıyı tahliye etme girişiminde bulunmadan önce bu belge ile kiranın ödenmediğine dair bildirimde bulunulmalıdır. Bu belgede, kiralık mülkün adresi de dahil olmak üzere; kira sözleşmesi ile belirlenen kira ücreti ve gecikme faizi bilgileri yer almaktadır.

Bu belgedeki şablonlar doldurulmalı ve çıktısı alınarak imzalanmalıdır. Kanuna göre, ihtarnamenin yazılı halde olması yeterlidir. Bu belge iadeli taahhütlü mektup olarak, ya da noter aracılığıyla gönderilebilir.

 

Yasal Dayanak

Türk Borçlar Kanunu' nun 352/2. maddesine göre, kiracı kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa; kiraya veren bu belge ile tanınan süre (30 gün) sonunda ödeme yapılmaması halinde açacağı dava ile kira sözleşmesini sona erdirebilir.

 

Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır