Kira Bedelinin Tespitine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Kira Bedelinin Tespitine İlişkin Dava Dilekçesi

Son güncelleme Son güncelleme 23.01.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı1 ila 2 sayfa
4,9 - 4 oy
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 23.01.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 ila 2 sayfa

Puan: 4,9 - 4 oy

Örneği doldur

İşbu Kira Bedelinin Tespitine İlişkin Dava Dilekçesi, ev sahibi (malik, kiraya veren) tarafından, 5 (beş) yıl veya daha uzun süredir sahibi olduğu konutta oturan kiracısına karşı, kira bedelinin daha yüksek bir bedel olarak tespit edilmesine yönelik olarak açılmak istenen davada kullanılabilir. Taraflarca kira bedelinin değişimine dair bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın,

  • 5 (beş) yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde veya
  • 5 (beş) yıldan uzun olmasa da 5 (beş) yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve
  • ayrıca bunlardan sonraki her 5 (beş) yılın sonunda

dava açılması suretiyle, hakim tarafından kira tespiti talep edilebilmektedir. Yani örneğin, kiracı ve kiraya veren arasında 2015 yılında 1 yıllık kira sözleşmesi yapılmış, ancak feshedilmeden sürekli yenilenmiş ve 2022 yılı itibariyle 7 yıldır kira ilişkisi devam etmekte ise, kira tespiti talep edilebilir.

Aynı şekilde kiracı ve kiraya veren arasında 2017 yılında 10 yıllık kira sözleşmesi yapılmış ve 2022 yılı itibariyle 5 yıldır kira ilişkisi devam etmekte ise, yine kiraya veren tarafından kira tespiti talep edilebilir.

Dava açılması akabinde hakim tarafından kira bedeli tespiti, TÜİK tarafından yayınlanan 12 (oniki) aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalamalarına göre ve kiralananın durumu ile emsal kira bedelleri de dikkate alınarak hakkaniyete uygun bir şekilde belirlenir.

Eğer öncelikle kiracıya, kira tespitine ilişkin ihtarname gönderilmek istenmekteyse, bu belge yerine Kiraya Veren Tarafından Kiracının Tahliyesi İçin İhtarname başlığı altındaki ihtarname kullanılmalıdır.


Kiraya Veren (Ev Sahibi) Bu Dilekçe İle Hangi Taleplerde Bulunabilir?

Kiraya Veren (malik, ev sahibi) bu dilekçe ile kiracısının aylık olarak ödediği kira bedelinin daha yüksek bir bedel olarak tespit edilmesini talep edebilir. Her halde, dilekçe doldurulurken, kiraya verenin talep ettiği kira bedelinin belirtilmesi elzemdir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu dilekçe içerisinde,

  • Kiraya veren (ev sahibi) ve kiracıya ilişkin bilgiler,
  • Kiraya verilen (kiralanan) konutun adresi,
  • Kiracının mevcut ödediği son aylık kira bedeli,
  • Kiracının ödemesi talep olunan kira bedeli,
  • Eğer kira tespitine ilişkin kiracıya daha önce ihtarname gönderildi ise, bu ihtarnameye ilişkin bilgiler (hangi noterden gönderildiği, tarihi ve yevmiye numarası)

gibi bilgiler yer almaktadır. Bu dilekçe doldurulduktan sonra çıktısı alınarak imzalanır. İmzalanan form, Yasal Dayanak başlığı altında açıklanan yetkili (yani davaya bakmakla yetkili yer (il/ilçe)) Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi ön bürosuna gerekli dava giderleri yatırılarak teslim edilir.


Yasal Dayanak

Kira bedelinin tespiti davası, kaynağını 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'ndan almaktadır. Kira bedelinin her beş yıldan sonraki kira yılında bu şekilde belirlenmesi mümkündür.

Davanın görüleceği (yetkili yer ve görevli mahkeme) mahkemeye ilişkin hususlar 6100 sayılı Kanun ile tespit edilebilir. Kira bedelinin tespiti ile ilgili davalar söz konusu Kanununun 6. maddesinde düzenlenen genel yetki uyarınca davalı kiracının yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. Bunun dışında kira tespiti davalarında ilgili Kanununun 10. maddesi uyarınca kira sözleşmesinin ifa edileceği yer mahkemesi de yetkilidir. Görevli mahkeme ise sulh hukuk mahkemesidir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur