Konut Kira Sözleşmesi Devir Protokolü Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Konut Kira Sözleşmesi Devir Protokolü

Son güncelleme Son güncelleme 31.03.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı4 ila 7 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 31.03.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 4 ila 7 sayfa

Örneği doldur

Konut kira sözleşmesi devir protokolü, konut (ev) kira sözleşmesinin kiraya veren veya kiracı tarafınca, bir başkasına devredilmek istendiği durumlarda kullanılan belgedir. Bu devir protokolü, hem sözleşmeyi devreden ve devralacak kişilerin, hem de sözleşmeyi devretmeyen ve sözleşmede kalan kiracı veya kiraya verenin birbirlerine karşı hak ve sorumluluklarını düzenlemek adına önemlidir.

Devir ile kastedilen, sözleşmeyi akdeden kiracı veya kiraya verenden birinin sözleşmeyi bir başkasına devretmek suretiyle, sözleşmeden çıkması olarak ifade edilebilir. Bu durumda örneğin kiracı sözleşmeyi bir başkasına devrederse, artık başka bir kişi kiralanan yeri kullanır ve kira bedelini öder. Bu konut kira sözleşmesinin devri protokolünü, sözleşmeyi devreden ve devralan ile sözleşmede kalan tarafın birlikte imzalamaları gerekir. Yani örneğin kiracı sözleşmeyi bir başkasına devrederse, hem devreden kiracının, hem devralan kiracının hem de kiraya verenin sözleşmeyi imzalamaları gerekir.

Bu belge konut kira sözleşmelerinin devri için kullanılır. Ticari (iş yeri) kira sözleşmelerinin devredilmesi söz konusu ise bu belge yerine Ticari kira sözleşmesi devir protokolü kullanılmalıdır.

Konut kira sözleşmeleri karşılıklı olarak anlaşarak sona erdirilmek isteniyor ise bu belge yerine Konut Kira Sözleşmesi Fesih Protokolü kullanılmalıdır. Kiracı tarafından kira sözleşmesinin sona erdirildiğinin kiraya verene (kiralayana) bildirilmesi istenmekteyse, bu belge yerine Kiracının kira sözleşmesini sonlandırma bildirimi kullanılmalıdır. Kiraya veren tarafından kiracı tahliye edilmek istenmekteyse, bu belge yerine Kiraya Veren Tarafından Kiracının Tahliyesi İçin İhtarname kullanılmalıdır. Ticari kira sözleşmesinin kiralama süresi dolmadan, kiraya veren ve kiracı tarafından anlaşmaya varılarak sonlandırılmak istendiği durumlarda ticari kira sözleşmesi fesih protokolü kullanılmalıdır.


Bu Belge Nasıl Kullanılır

Bu belge hem belirli süreli hem de belirsiz süreli ticari kira sözleşmelerinin devir edilmesi için kullanılabilir.

Bu belge içerisinde

  • Devredilen kira sözleşmesinin imza tarihi,
  • Sözleşmenin kiracı mı yoksa kiraya veren tarafından mı devredildiği,
  • Kiracı ve kiraya veren ile devralanın kimlik, adres ve bilgileri,
  • Kiralanan yerin adresi,
  • Sözleşme kiraya veren tarafından devrediliyor ise yeni (devralan) kiraya verenin banka hesap bilgileri,
  • Sözleşme Kiracı tarafından devrediliyor ise kiracının güvence bedeli verip vermediği (Güvence bedeli ile kastedilen, kiracının sözleşme gereği ödemesi gereken bir bedeli ödememesi halinde, kiraya verenin ödenmeyen bedeli ve varsa zararlarını karşılayabileceği bir güvence parasıdır),
  • Kiracının kiraya verene herhangi bir borcu olup olmadığı, borcu varsa bu borcun nasıl ve ne zaman ödeneceği

gibi bilgiler yer alır. Bu belgeye ek olarak, istenirse devredilen kira sözleşmesi eklenebilir. Ancak bunun aksinin kararlaştırılması da mümkündür. Bu belge tamamlandıktan sonra üç nüsha halinde çıktı alınır. İmzalanarak, her bir nüsha sözleşmeyi devreden, devralan ve sözleşmede kalan tarafından saklanır.


Yasal Dayanak

Türkiye'de Ticari Kira Sözleşmesi Devir Protokolünü özel olarak düzenleyen herhangi bir kanun bulunmamaktadır. Bununla beraber konut kira sözleşmesi ve sözleşmenin devrine ilişkin olarak Türk Borçlar Kanunu'nda genel düzenlemeler bulunmaktadır.


Örnek nasıl değiştirilir

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur