Eşyalı Konut Kira Sözleşmesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Eşyalı Konut Kira Sözleşmesi

Son güncelleme Son güncelleme 2 hafta önce
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı10 ila 15 sayfa
4,8 - 16 oy
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 2 hafta önce

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 10 ila 15 sayfa

Puan: 4,8 - 16 oy

Örneği doldur

Bu eşyalı (demirbaşlı) konut kira sözleşmesi, içerisinde kiracının kullanması için eşyalar bulunan konutun kiralanması için kullanılan sözleşmedir.

Bu sözleşme kiraya veren mülk sahibi (kiralayan) ile bu konutu eşyalı olarak kiralamak isteyen kişi (kiracı) arasında, kiralama koşulları ve kiralama ücreti gibi kriterlerin belirlenmesi amacıyla kullanılır. Konutta Kiracı'nın kullanımına bırakılan bu eşyalar, Kiralayan'a aittir.

Bu sözleşme eşyalı konut kiralama amacıyla kullanılmaktadır, ticari kiralamalar için kullanılmaz. Ayrıca konut eşyasız (boş) olarak kiraya verilecek ise bu belge yerine Konut Kira Sözleşmesi kullanılmalıdır.

Bu sözleşme, Kiracı ve Kiralayanın haklarını korumak üzere hazırlanmıştır. Böylelikle sonraki zamanlarda ortaya çıkabilecek sorunları önlemeye yardımcı olur.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belge, Kiracı ve Kiralayanın tüm yükümlülüklerini belirleyen bir eşyalı konut kira sözleşmesi hazırlanmasına yardımcı olur.

Bu eşyalı konut kira sözleşmesinde

  • Kiralanacak olan konutun adresi,
  • Kiracı ve Kiralayana ilişkin bilgiler ve iletişim adresleri,
  • Kira sürecinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile
  • Kira bedeli
  • Varsa depozito (güvence bedeli) tutarı,
  • Kiracının kullanımına bırakılan eşyaların listesi,
  • Varsa kiracının kullanımına bırakılmayan (kiracının kullanması yasak olan) ancak konutta bulunan eşyaların listesi ve kiracının kullanımına bırakılmayan odaların listesi,
  • Kiralayanın konutta bulunan eşyaları kontrol etme hakkı,
  • Eşyalara ilişkin sigorta yükümlülüğü bulunup bulunmadığı;
  • Kefil bulunup bulunmadığı (kiracının herhangi bir bedeli zamanında ödememesi halinde bunu ödeyecek kişi),

hakkında bilgiler yer alır.

Belgenin içine kiralanan mülk içinde yapılacak tadilatlar, kiranın yatırılacağı banka hesabı gibi daha detaylı bilgiler de eklenerek, belge daha da özelleştirilebilir ve bu sayede eksiksiz bir kira sözleşmesi ortaya çıkarılabilir. Genel olarak, bu kira sözleşmesi Kiracı ve Kiralayanın birbirlerinden beklentilerini özetleyebilmelerini sağlamak için ihtiyaç duyulan her şeyi sağlayacaktır.

Bu form doldurulduktan sonra hazırlanan eşyalı konut kira sözleşmesinin iki nüsha olarak çıktısı alınmalı ve imzalandıktan sonra nüshalardan biri kiracı diğeri ise kiralayan tarafından saklanmalıdır.

Taraflardan biri şirket, dernek, vakıf gibi bir organizasyonsa, adına sözleşmeyi imzalayan yetkili kişinin yetkisinin bulunduğunu gösteren imza sirküleri, eşyaların konut teslim edilirken vaziyetlerini göstermek amacıyla eşyaların fotoğrafları, konutun tapusu ve krokisi, konutta yapılacak tadilat ve dekorasyonlara ilişkin varsa şartname ve kural belgesi sözleşmeye eklenebilir.

Kira sözleşmesine ilişkin damga vergisinin, bankalar, vergi daireleri veya internet vergi dairesi aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir.


Kefil Nedir?

Kefil, kiracının borçlarından sorumlu olan, bir anlamda kiracının borçlarını ödeyeceğini garanti eden diğer kişiyi ifade eder.

Bu sözleşme kapsamında kiracıya kefil olacak biri var ise; kefil, sorumluluğunun "üst limitini", "kefil olma tarihini" bu kira sözleşmesinin altına mutlaka kendi el yazısı ile yazmalıdır.

Bu ibarelerin sözleşme altında kefilin kendi el yazısı ile belirtilmemesi durumunda kefile ilişkin sözleşme hükümleri geçersiz hale gelecektir.

Kiralayan öncelikle kiracıya başvurmalı ve borcu kiracıdan tahsil edemediği durumda üst limitin içerisinde kalan borcu kefilden talep etmelidir.


Yasal Dayanak

Bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu' nun 299-356. maddeleri arasında "Kira Sözleşmesi" başlığı altında düzenlenmiştir.

6570 sayılı Kira Kanunu, Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu bu sözleşmeye uygulanabilecek diğer kanunlardır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur